بررسی مدیریت بحران وقوع برف در شهرداری ها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF05_010

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

بارش ها به هر شکلی یک نعمت الهی محسوب می شود. مردم از برف و یخبندان به عنوان یک پدیده اقلیمی یادمی کنند تا بلای طبیعی و هر جا که از آن به عنوان بلا یاد می شود به معنی وقوع پدیده و عدم امکان مقابلهصحیح انسانی با آن تلقی میگردد. این پدیده در روند زندگی روزمره اجتماعی موجب مسائل زیادی شده،خسارات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی زیادی را به بار می آورد. یکی از مهم ترین عواملی که موجب ضایعاتفراوان می شود؛ نداشتن اطلاعات کافی در مورد سوانح طبیعی و انسان ساخته است و همچنین عدم توجه بهاهمیت و نقش مردم در تامین امنیت، بهداشت و امداد در بروز بلایا است.هرگاه که شدت این بلای آرام، امامخرب زیاد میشود، مسئولان به اقداماتی سریعی مبادرت ورزیده و زود هم ازآن میگذرند. اما این پدیده با آثارمنفی ای که به جای می گذارد، باید در جایگاه گروه های بلایای طبیعی جای گیرد و گروه های کاری ویژه ای در کمیته بلایای طبیعی استانها به بررسی عملی و علمی آن پرداخته تا راهکارهای مبارزه با این پدیده در جهت کاهش آثار آن را به طور علمی و عینی بررسی نمایند. از سوی دیگر شهرداری ها به عنوان نماد تمرکززداییحکومتی و نهادی که بیشترین تعامل را با شهروندان دارد، نقش بسیار مهمی در مدیریت موثر بحران و کاهشآسیب پذیری جوامع محلی در برابر بحران ها ایفا می کنند. در این مقاله با مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب،مقاله ها و گزارش ها و با بهره گیری شیوه اسنادی به بررسی مدیریت بحران وقوع برف در شهرداری ها پرداختهشده است. بررسی ها نشان داده است که نقش برنامه ریزی و مدیریت درست در مدیریت بحران شهرداری هادر مواجهه با بحران های برف به منظور پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از آن مهم به نظر می رسد. محور قرارگرفتن شهرداری در مدیریت بحران های شهری، آموزش شهروندان، تسهیل حریم بافت های فرسوده، استفاده ازظرفیت ها در مدیریت بحران برف به عنوان پیشنهاد مطرح می گردد.

نویسندگان

مریم محمدی استادکلایه

فارغ التحصیل مقطع دکتری آموزش محیط زیست

محبوبه غلامرضائی کیاکلایه

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

فاطمه اعلائی خانقاه

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مدیریت کشاورزی