مدلسازی مسئله مکانیابی مسیریابی بسته تحت شرایط رقابتی و حل با الگوریتم ملخ

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ONSM01_059

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1400

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تامین مسئله مکانیابی مسیریابی است. در این مقاله یک مدلجدید برای مساله مکانیابی مسیریابی ارائه می شود که در آن ابتدا چند انبار مکانیابی می شوند. سپس به منظوردستیابی به حل های کاربردی و نزدیکتر شدن به دنیای واقعی، مسئله مسیریابی بسته تحت شرایط رقابت مطرحمی شود. به عبارت دیگر، شرکت های توزیع در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند که بیش از یک توزیع کنندهدر شبکه توزیع وجود دارد و زمان شروع خدمت به مشتریان تاثیر قابل توجهی در سودآوری توزیع کنندگاندارد. در ابتدا، یک مدل بهین هسازی برای به حداقل رساندن مجموع هزینه های ثابت مکان یابی انبارها، هزینه هایسفر، هزینه ثابت به کارگیری وسیله نقلیه و همچنین حداکثرسازی فروش به منظور خدمت به مشتریان قبل ازسایر توزیع کنندگان رقیب پیشنهاد شده است. سپس مسئله با استفاده از نرم افزار GAMS برای نمونه های استاندارد با اندازه کوچک حل می شود. با توجه به ماهیت NP-Hard مسئله، مدل بهینه سازی پیشنهادی توسط الگوریتم ملخ حل میشود. در نهایت با تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مدل، روند تغییرات تابع هدف ارزیابی و پارامترهای تاثیرگذار بر مدیریت هزینه های شبکه تعیین می می شود. نتایج حاصل از حل نمونه هایاستاندارد موجود در ادبیات برای مسئله مکانیابی مسیریابی نشان دهنده کارایی این الگوریتم است.

نویسندگان

مریم سادات قیاسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارش د، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

بهنام وحدانی

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران