نقش نشانگرهای لرزه ای در بررسی تغییرات تنش موثر در مخازن هیدروکربنی: مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF07_020

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

تنش موثر پارامترمهمی است که بررسی آن در مطالعات زیرسطحی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی این پارامتر با استفاده ازروش های گوناگونی از جمله روش های مستقیم و غیرمستقیم امکان پذیر است. با توجه به زمان بر بودن و پرهزینه بودن روش هایمستقیم از جمله نمونه گیری و بررسی های آزمایشگاهی، لذا وجود یک ابزار که توانایی بررسی غیرمستقیم تنش موثر را داشته باشد بسیارمهم و ضرروری است. نشانگرهای لرزه ای امروزه به عنوان یک ابزار قدرتمند و دقیق در مطالعات مخازن هیدروکربنی شناخته شده اند. دراین مطالعه تغییرات تنش موثر با استفاده از نشناگرهای لرز های شامل سرعت موج برشی، فشارشی و امپدانس صوتی (SI-AI) تغییرا تتنش موثر در یکی از مخازن هیدروکربنی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که ارتباط به نسبت خوبیبین تنش موثر، سرعت موج برشی و امپدانس صوتی برشی (SI)، به ترتیب با R(۲)=۰/۷۳ و R(۲)=۰/۷۴ بدست آمده است. ازطرفی بنا بهنتایج ارتباط بین تنش موثر و نشانگرهای لرز های موج فشارشی و امپدانس صوتی فشارشی (AI)، به ترتیب با R(۲)=۰/۹۹ و R(۲)=۰/۹۵حاصل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در ارزیابی تغییرات تنش موثر از همه نشانگرهای لرزهای بررسی شدهاستفاده کرد، اما دو نشانگر سرعت موج فشارشی و امپدانس صوتی فشارشی ارزیابی های به نسبت دقیق تر و قابل قبولتری را ارائه می دهند.

نویسندگان

اسماعیل مکاریان

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران

پدرام نمازی فرد

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت ، دا نشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

دانیال منصوریان

کارشناسی ارشد منابع زمین، دانشگاه گنت، گنت، بلژ یک

دیپ کومارسینگها

استادیار ژئوفیزیک کاربردی دانشکده ع لوم دانشگاه بانارس ، باناراس ، هندوستان

رضا غلامی

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران