نقش مدیریت شهری در هوشمند سازی مقاصد گردشگری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF06_015

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

شهرنشینی و کاهش منابع، رشد جمعیت، تغییرات جمعیتی، چالش های تغییرات آب و هوایی و ... ضرورت شهر هوشمند بهعنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری را مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری قرار داده است. از اینرو هدف پژوهشحاضر بررسی نقش مدیریت شهری در هوشمندسازی مقاصد گردشگری و امکان سنجی ارائه چارچوبی برای هوشمندسازیاین مقاصد است.دراین مقاله نقش مدیریت شهری در اجزای اصلی هوشمندی ازطریق تجزیه وتحلیل مطالعه در مقاصد هوشمند مورد بررسیقرارگرفته است. با توجه به مفهوم چند بعدی مقاصد هوشمند پس از بررسی تعاریف، دیدگاهها و نظریات گوناگون جهت ارائهتعریفی که بتواند تا اندازهای جنبههای مختلف هوشمندی مقاصد را شامل شود، شش شاخص اقتصاد هوشمند، شهروندانهوشمند، حکومت هوشمند، پویایی هوشمند ، محیطزیست هوشمند و زندگی هوشمند و سه مولفه محاسبه ابری، اینترنتاشیا، خدمات اینترنتی کاربرنهایی در حوزه ICT انتخاب گردیده است که هر یک دارای شاخصهایی جهت تبیین هر چهبهتر ابعاد شهر هوشمند می باشند و همچنین سه مولفه مدیریت عملکردی، مردم و ذینفعان ومدیریت فضایی برای مدیریتشهری تعیین گردید.نتایج این مطالعه نشان داد مدیریت شهری عامل اصلی در هوشمندی مقاصد گردشگری است. اگرچهفناوریی اطلاعات وارتباطات نیز یک عامل مهم برای هوشمندسازی است، اما به تنهایی برای معرفی هوشمندی کافی نیست.همچنین جمع بندی مطالعه نشان می دهد ترکیبی ازمولفه های هوشمندی دریک ساختار مقصد هوشمند، پتانسیل ایجادمزیت رقابتی پایدار و افزایش کیفیت زندگی هم ساکنان و هم گردشگران در مناطق گردشگری هوشمند را دارد.

کلیدواژه ها:

شهر هوشمند ، مولفه های شهر هوشمند ، مدیریت شهری ، هوشمند سازی

نویسندگان

معصومه چهارمحال

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

اکرم محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوزی معماری دانشگاه تهران