اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 325

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID05_020

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1400

چکیده مقاله:

آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی در کشور است و از سری عوامل محدودکننده کشاورزی در نقاط خشک و نیمه خشک در جهان کمبود آب است این تحقیق، به منظور بررسی دو روش آبیاری (آبیاری کرتی و آبیاری تیپ) بر عملکرد گیاه پیاز خوراکی در منطقه شهر آیسک که دارای آب و هوای نسبتا گرم و خشک است، انجام شد. پارامترهای ارتفاع غده، وزن غده، وزن برگ خشک، عملکرد پیاز و کارایی مصرف آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بررسی دو صفت کاربردی عملکرد و کارآیی مصرف آب مشاهده شد عملکرد پیاز در روش آبیاری تیپ با میانگین ۳۶/۴ تن در هکتار به میزان ۴۴/۳ درصد بیشتر از کرتی با میانگین ۲۰/۳ تن در هکتار است. همچنین در صفت کارآیی مصرف آب پیاز مشخص شد روش آبیاری تیپ با میانگین ۴/۶۹ کیلوگرم در مترمکعب آب به میزان ۴۵/۴ درصد بیشتر از روش کرتی با میانگین ۲/۵۶ کیلوگرم در مترمکعب آب است.

نویسندگان

مهدی عربی آیسک

کارشناس ارشد علوم و مهندسی آب، گرایش آبیاری وزهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

محسن پوررضا بیلندی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

مصطفی یعقوب زاده

عضوهیات علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند