تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ناپایداری اکولوژیکی در ایران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,650

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCCC03_019

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1385

چکیده مقاله:

با افزایش سوختهای فسیلی و انباشت گازهای آلاینده در جو زمین، که به دلیل گسترش صنایع و خودروها در قرن اخیر و در سطح جهان اتفاق افتاده است، پدیده گلخانه ای روی داده ، که گرما و امواج بلند برگشتی زمین نمی توانند از جو زمین خارج شوند، و نتیجتا یکی دو درجه دمای زمین افزایش یافته است. مطالعات جهانی بسیاری از دانشمندان را به این باور رسانده که پدیده اقلیم درحال شکل گرفتن است . پدیده افزایش دما در بعضی ایستگاه های هواشناسی ایران نیز مشاهده شده که نشانه گرایش به سمت اقلیم خشک تر را نشان می دهند. این مقاله با این فرضیه مطرح شده است که تغییر اقلیم در ایران بر ناپایداری اکولوژیکی موثر افتاده و نظام طبیعی آن را دگرگون ساخته است. این پژوهش با استفاده از روشهای آماری، توصیفی و اسنادی به تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن که به خصوص در چند دهه اخیر حاصل شده است، می پردازد. - روند رو به رشد خشکسالیها - گسترش کویرها و افزایش بیابان زائی - افزایش تصاعدی سیلابها این تحقیق به تجزیه و تحلیل هر یک از این تغییرات می پردازد و راهکارهای مناسب مناسب برای آنها ارائه می دهد.

نویسندگان

مهدی مومنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد