تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی و مالکیت بر جریان نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSA-3-3_011

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

در راستای از بین بردن بی اعتمادی در بازارهای مالی مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است، مبحثحاکمیت شرکتی همه ذینفعان شرکت را با درجات نیازمندی و بهره بری گوناگون تحت الشعاع قرار میدهد حاکمیت شرکتیایده آل و مطلوب نقش سازنده ای در بهبود کارایی و رشد اقتصادی مجموعه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند، مبحثمالکیت نیز به عنوان یکی از مسایل مورد توجه سرمایه گذاران اخیرا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است از جمله مسایلمطروحه در مبحث مالکیت میزان سهامداران دارای حق رای و سهامداران نهادی می باشد. یقینا رجحان اطلاعاتی و قدرتتصمیم گیری همراه با در اختیار داشتن سهام میتواند سودهای بسیاری را به سمت این سهامداران سوق دهد هدف ما در اینپژوهش بررسی تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی و میزان سهامداران دارای حق رای و سهامداران نهادی در چارچوب موضوعمالکیت بر جریان نقد آزاد می باشد، قلمرو زمانی پژوهش دوره ای هفت ساله از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ بوده است.تعدادشرکت های نمونه پس از انتخاب به روش حذف سیستماتیک ۹۹ شرکت بوده که پس از حذف داده های غیر کاربردی ۶۹۳سال-شرکت در زمره پژوهش واقع گردید.اثر پنج فرضیه در قالب حاکمیت شرکتی و سه فرضیه در قالب مالکیت بر جریان نقدآزاد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشاندهنده ارتباط مستقیم و معنادار اندازه هیات مدیره و ارتباط معکوس و معنادار نسبتسهام در اختیار مدیران مسثقل به کل سهامداران ، با جریان نقد آزاد می باشد.

نویسندگان

مهدی بشکوه

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،قزوین،ایران

منوچهر نیکنام

دانشیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

محمودرضا سابقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین،ایران