تدوین استراتژی و مدیریت بحران شهری با محوریت مبارزه با ویروس کرونا با تاکید بر نقش کارشناسان بهداشت حرفه ای و HSEبه روش ماتریس)SWOT مورد مطالعه: شهرستان شازند)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 317

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEHSE06_009

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

چکیده مقاله:

ضرورت مدیریت بحران شیوع ویروس کووید ۱۹ در مقیاس ملی، منطقه ای و شهری این روزها بیش از هر موضوع دیگری نمایان است. البته، آنچه توجه به مسائل ویروس کووید ۱۹ را بیش از همه در جهان واجد اهمیت کرده، سرعت انتقال و شیوع بالای آن است که راهکارهای مقابله با آن علی رغم اشتراکات در برخی لایه ها مانند مدیریت زیرساخت های شهری بر اساس موضوعاتی همچون مقیاس، موقعیت جغرافیایی، ویژگی های کالبدی، فرهنگ سکونت و دیگر لایه های زندگی در هر شهر جداگانه تعریف می شود. در پژوهش پیش-رو، به بررسی مدیریت بحران ویروس کرونا )با تاکید بر نقش کارشناسان بهداشت حرفه ای و HSE ( در شهرستان شازند پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه با خبرگان و روش تحلیل داده ها با استفاده از روش SWOT است. با محاسبه امتیازات نهایی برای عوامل داخلی )نقاط ضعف و قوت( و خارجی )فرصت ها و تهدیدها( شناسایی شده مشخص شد که استراتژی مطلوب برای مدیریت بحران ویروس کووید ۱۹ در شهرستان شازند استراتژی تدافعی است. در همین راستا، راهبردهایی مثل تدوین برنامه جامع مدیریت بحران مقابله با ویروس کووید ۱۹ با همفکری متخصصین حوزه های مدیریت - شهری، کادر درمان، نیروهای انتظامی، تشدید نظارت ها در اجرای پروتکل ها بهداشتی در مراکز تجمع مردم، تجدیدنظر در برنامه حرکتی ناوگان حمل ونقل عمومی جهت کاهش تعداد مسافران در ایستگاه ها و داخل وسایل حمل نقلی و... جهت بهبود مدیریت بحران ویروس کووید ۱۹ در شهرستان ارائه می گردد.

کلیدواژه ها:

مدیریت بحران ، کووید ۱۹ ، ویروس کرونا ، بهداشت حرفه ای/بهداشت محیط ، روش swot

نویسندگان