شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمان در شهرداری میاندوآب

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF04_150

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

چکیده مقاله:

تغییرات نوین در دهه گذشته در عرصه فعالیت سازمان ها، باعث تغییرات اساسی در ساختار بازارهای ملی و بین المللی گشته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی مدل های سنتی و حتی مدل های نسبتا معاصر شده است. از این رو، یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی است. چابکی به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصولات و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصت های حاصل از جذب مشتری، توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم و همیشگی برای رویارویی با تغییرات بنیادی و سطحی است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چایکی سازمانی در شهرداری میاندوآب بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شهرداری میاندوآب به تعداد ۶۰ نفر است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم نمونه برابر حجم جامعه آماری است. برای پاسخ به سوالات پژوهش پرسشنامه بین کارکنان فرمانداری ویژه مرند توزیع گردید. سپس عوامل موثر بر چایکی سازمانی در شهرداری میاندوآب به چهار دسته عوامل انعطاف پذیری، پاسخگویی، شایستگی و سرعت طبقه بندی و در نهایت به کمک آزمون فریدمن اولویت بندی شد.

نویسندگان

فردین دردل

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی