ارائه الگوریتم تکاملی جدید جهت ترکیب وب سرویس ها در محیط ابر با رویکرد کاهش هزینه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 408

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF08_003

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

چکیده مقاله:

ترکیب سرویس یکی از بهترین روش هایی است که توسط محققان پیشنهادشده و توسط ارائه دهندگان ابر ارائه شده است. درک ویژگیهای پویای این مشکل و داشتن تغییرات سریع در خواص خدمات و شبکه، برخی از مسائل مهم است که باید در این رویکرد برای اطمینان از رضایت کاربران خدمات موردتوجه قرار گیرد. هدف اصلی در این تحقیق ارائه الگوریتم تکاملی جدید جهت ترکیب وب سرویسها در محیط ابر با رویکرد کاهش هزینه بود. در این تحقیق الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی جهانی با توجه به توافق سطح خدمات مورداستفاده قرارگرفته است. علاوه بر این، خوشه بندی سرویس برای کاهش فضای جستجو مشکل مورداستفاده قرار گرفت و قوانین ارتباطات برای سرویس کامپوزیتی بر اساس تاریخچه آنها برای افزایش کارایی ترکیب سرویس استفاده شد . مشکل ساختار سرویس آگاه به عنوان یک مشکل بهینه سازی با ویژگی-NP سخت است، از الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله پیشنهاد می شود. در این روش با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری، یک روش جدید به منظور بهینه سازی و کاهش میانگین زمان اجرایی و افزایش سود کارهای ورودی بیان گردید. نتایج نشان داد که هرچه تعداد کارها بیشتر شود، مقدار زمان اجرایی افزایش می یابد به طوریکه در کارهای ورودی ۱۰۰۰، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری به ترتیب زمان ۴۶۵ و ۳۴۲ ثانیه را نشان میدهد الگوریتم ژنتیک در تمامی ورودی ها نتایج بهتری از خود نشان می دهد . در مقابل افزایش تعداد ابرها نیز سبب کاهش زمان اجرای کل میگردد. بطوریکه با ثابت نگهداشتن کارهای ورودی در ۵۰۰ و افزایش ابراز ۱۰ به ۱۰۰ زمان اجرا در الگوریتم رقابت استعماری از ۵۸۷ به ۷۸ کاهش پیداکرده درحالیکه در الگوریتم ژنتیک این زمان از ۴۷۳ به ۳۹ میباشد که سرعت بیشتری را شاهد بودیم. نتایج حاصل از این روش نشان دهنده برتری آن نسبت به برخی از روشهای بهینه سازی جستوجو است. نتایج نشان میدهد که الگوریتم ژنتیک در زمان بندی وظایف در محیط ترکیبی، میتواند نتایج به میزان ۵۶ ثانیه بهتری از الگوریتم رقابت استعماری از خود ارائه کند. از ویژگی های الگوریتم ژنتیک در این پژوهش، به همگرایی سریعتر میتوان اشاره کرد. ضمن اینکه الگوریتم ژنتیک در فضای گسسته نتایج بسیار خوبی از خود ارائه میکند که میتوان در آزمایشهای این پژوهش به این قضیه اشاره نمود.

نویسندگان

زهرا غفاری سیدمحله

دانشجو کارشناسی ارشد کامپیوتر، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

بهنام برزگر

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل