حذف فلزات سرب و کبالت از محلول های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSI39_186

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

فعالیت های معدنکاری گاها باعث آلودگی آب ها با نشت عناصر آلاینده به داخل آب های منطقه می شود. این مطالعه به منظور شناسایی دقیق جاذب (پرلیت) به وسیله آنالیزهای XRD XRF, SEM بعنوان یک جاذب ارزان قیمت صورت گرفته است. مطالعات شامل تعیین شرایط بهینه جذب سرب و کبالت بر روی پرلیت است که در آن با تغییر مرحله به مرحله پارامترها، حدود شرایط بهینه شناسایی شد، سپس شرایط بهینه جذب که برای غلظت سرب ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر، غلظت کبالت ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر، دمای ۳۵ درجه سانتی گراد و مقدار جاذب ۵ گرم، تعیین شد، که در این شرایط ۹۷ درصد سرب و ۱۶ درصد کبالت جذب می شود، که به ترتیب معادل ظرفیت جذب ۶/۰۶ و ۱/۷۷ میلی گرم بر گرم است. برای شناسایی دقیق ساز و کار جذب، مطالعات ایزوترم های جذب، مطالعات سینتیک و مطالعات ترمودینامیک نیز مورد بررسی قرار گرفت. جذب سرب و کبالت بیشترین هم خوانی را با مدل لانگمور به ترتیب با مقدار ۴۳/۵qm و ۶/۲۸ میلی گرم بر گرم نشان می دهند، که نشان دهنده جذب همگن و تک لایه است و سایر مطالعات عمدتا نشان دهنده جذب شیمیایی هستند. مطالعات سینتیکی نشان می دهند که جذب هر دو فلز سرب و کبالت فرایند از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می نماید که نشان می دهد با افزایش غلظت ماده جذب شونده، آهنگ تغییر غلظت نسبت به زمان به شدت افزایش می یابد. مطالعات ترمودینامیکی بر اساس مقادیر ˚ΔG و ˚ΔH برای جذب سرب بر روی پرلیت نشان دهنده فرایند گرماگیر و خود به خودی است و با افزایش دما افزایش در میزان خود به خودی بودن واکنش مشاهده می شود. پارامترهای ترمودینامیکی جذب کبالت بر روی پرلیت ها واکنش گرماگیر است اما در غلظت های پایین خود به خودی و در غلظت های بالا غیر خود به نشان می دهد که در تمامی غلظت خودی است.

نویسندگان

وحیده سادات شعیبی

دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران

محمد نوع پرست

دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران

هادی عبداللهی

دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران

زهره برومند

مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اداره نانوبیوزمین، البرز