به سوی شخصی سازی تبلیغات در بازی های ویدئویی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGCO06_040

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1399

چکیده مقاله:

امروزه کاربران سیستم های دیجیتالی انتظار دارند که تجربه های شخصی شده ای را در همه جنبه های زندگی خود، از جمله درتبلیغاتی که می بینند، داشته باشند. با توجه به گستردگی بازی های ویدئویی، آنها به عنوان یکی از کانال های اصلی برایتبلیغات درنظر گرفته شده اند. درنتیجه، شخصی سازی تبلیغات درون بازی یک پدیده نوظهور و مهم برای سازندگان بازی وتبلیغ کنندگان محسوب می شود. چالش های اصلی در خصوص شخصی سازی تبلیغات درون بازی عبارتند از قوانین جدید حریمشخصی، تبلیغات مزاحم روی محیط بازی، مسدود کردن تبلیغات توسط بازیکن و عدم تناسب تبلیغات با ذائقه مخاطب. دراینمقاله، روش جدیدی برای تبلیغات درون بازی پیشنهاد می شود که داده ها در خصوص سلایق مخاطب را از روی عناصر تبلیغیو کنش وی جمع آوری نموده و ایده هایی برای شخصی سازی در جهت رفع چالش های بیان شده را ارائه می دهد. تبلیغاتبه صورت بنرهای تبلیغاتی در محیط های طبیعی درون بازی تعبیه می شوند. درنتیجه، مزاحمت برای بازیکن ایجاد نمی کنند واز مسدود کردن تبلیغات نیز جلوگیری می شود. همچنین، داده ها جهر شخصی سازی با توجه به کنش بازیکن نسبت به بنرها(تیراندازی به سمت بنر یا تماشای آن) جمع آوری می شود؛ بنابراین، قوانین جدید حریم شخصی نقض نخواهد شد. از داده هایجمع آوری شده می توان بازی های بعدی برای آن بازیکن را شخصی سازی نمود.

نویسندگان

لیلا صمیمی دهکردی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد

زهرا کریمی

استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد

سیدحسین علوی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد

محمدجواد شمس

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد