رویکردی کارآفرینانه به راهبردهای توسعه شایستگی تواضع در فضای کسب و کار

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 442

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAMS17_046

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1399

چکیده مقاله:

تواضع در متون فلسفی، دینی و حتی علمی کانون توجه بوده است. روند پژوهش هاي پيرامون این شایستگی به سمت مطالعات سازمان، مدیریت و کسب و کار نيز کشيده شده است. در این پژوهش به منظور شناخت تواضع کارآفرینانه و راهبردهاي توسعه آن در محتواي کسب و کار اقدام به بهره برداري از رویكرد کيفی و استفاده از استراتژي پژوهشی داده بنياد (GT) شده است. براي این منظور با دوازده نفر از صاحب نظران حوزه کسب و کار مصاحبه گردید و صحبت هاي آنان از طریق فن کدگذاري در سه حوزه کذگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی تحليل شد. در نهایت راهبردهاي توسعه تواضع در دو بعد اصلی راهبردهاي نرم و راهبردهاي سخت ارائه شد. نتایج حاصل نشان داد که علي رغم اعتقاد مدیران کسب و کار به اهميت شایستگی تواضع که از پشتوانه دینی و فرهنگی نيز برخوردار است، هنوز باور قلبی در فضاي کسب و کار به این مفهوم وجود ندارد و رفتاري دوگانه با این موضوع در محيط اجرا صورت می گيرد.

نویسندگان

بهزاد محمدیان

مدرس گروه کسب و کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

حسن زارعی متین

استاد گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

جبار باباشاهی

استادیار گروه کسب و کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

حمیدرضا یزدانی

استادیار گروه کسب و کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران