نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 234

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCUP-4-1_008

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1399

چکیده مقاله:

در حالی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارای مزایایی است، نگرانی‌هایی نیز درمورد تأثیر استفاده از آن، به‌خصوص استفادۀ مکرر و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین نقش واسطه‌ای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عامل‌های شخصیت و هویت فرهنگی پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی از نوع هم‌بستگی و جامعۀ آماری شامل تمام کاربران بالای 18 سال شبکه‌های اجتماعی اصفهان سال 1397 بود که از میان آن‌ها 250 نفر به‌عنوان نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسش‌نامۀ پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، پرسش‌نامۀ اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل و پرسش‌نامۀ هویت فرهنگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از هم‌بستگی پیرسون و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزاراس.پی.اس.اس. نسخۀ 23 و نرم‌افزار لیزرل نسخۀ 80/8 استفاده شد. یافته­ها نشان داد که از بین عامل‌های شخصیت، دو عامل روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی قادرند استفاده از شبکه­های اجتماعی را به­طور معنی­دار و در حد مطلوب تبیین کنند و همچنین متغیر استفاده از شبکه­های اجتماعی توانست هویت فرهنگی را نیز تبیین کند. به عبارتی، نقش واسطه­ای استفاده از شبکه­های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با برخی از عامل‌های شخصیت و هویت فرهنگی تأیید شد، اما سه عامل‌ شخصیتی وظیفه‌شناسی، توافق­پذیری و تجربه‌پذیری به­دلیل نرسیدن به حد مطلوب از مدل حذف شد. بنابراین، متغیر استفاده از شبکه­های اجتماعی می­توانست در رابطه میان هویت فرهنگی و برخی از عامل‌های شخصیت، نقش واسطه­ای داشته باشد.

کلیدواژه ها:

استفاده از شبکه‌های اجتماعی ، عامل‌های شخصیت ، هویت فرهنگی

نویسندگان

راضیه امینی

گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

عذرا محمدپناه اردکان

گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان اردکان ایران

آزاده چوبفروش زاده

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.