بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری بر الگوهای مکث در میدان‌های شهری (مطالعۀ موردی: میدان نبوت نارمک)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 228

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHGR-51-4_005

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

چکیده مقاله:

استفادة فراگیر افراد از فضا به‌منظور فعالیت‌های اختیاری و اجتماعی بیانگر میزان موفقیت فضاهای شهری است. الگوهای استفاده از فضا شامل الگوهای مکث و حرکت استفاده‌کنندگان، عوامل تعیین‌کنندة کارآمدی این فضاها محسوب می‌شود. بررسی رابطة پیکربندی فضایی و الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان نشان می‌دهد این عوامل از ساختار فضایی بستر پیرامونی فضا و میدان‌های دید ناشی از پیکربندی فضا متأثر هستند. در این میان، کارآمدی فضاهای شهری از دو عامل جذابیت فضا برای حضور و مکث و پشتیبانی ویژگی‌های بصری از فعالیت‌های افراد تأثیر می‌پذیرد. این نوشتار بر یافتن ارتباط ویژگی‌های بصری پیکربندی فضایی و کیفیت حضور انتخابی و ایستای افراد در میدان‌ها متمرکز است. این رابطه به‌کمک داده‌های حاصل از جریان طبیعی حرکت افراد، میزان دسترس‌پذیری و وضوح فضا در محدودة نارمک شهر تهران سنجش می‌شود. در این راستا، پس از مقایسة تطبیقی میدان‌های شهری شناخته‌شدة محدوده و انتخاب میدان نبوت به‌عنوان نمونه مطالعه، با تقسیم فضای میدان به ریزفضاهای کوچک‌تر، رابطة میان ویژگی‌های پیکربندی فضایی شامل شاخص‌های ارتباط‌پذیری، هم پیوندی بصری، آنتروپی بصری، کنترل و کنترل‌پذیری بصری و کیفیت حضور انتخابی و ایستای افراد در فضا مطالعه شده است. به‌منظور دستیابی به این هدف، این نوشتار بر هم‌زمانی مشاهدات و مطابقت نتایج حاصل تأکید دارد و از تکنیک‌های مشاهده، ثبت الگوهای رفتاری و تحلیل بصری در روش نحو فضا با استفاده از نرم‌افزار Depthmap بهره می‌گیرد. نتایج این پژوهش بیان‌کنندة رابطة شاخص‌های کنترل و کنترل‌پذیری بصری و الگوهای حضور ایستا در بخش میانی میدان نبوت است.

نویسندگان

زینب عادلی

دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیتمدرس

مجتبی رفیعیان

دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقهای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیتمدرس

حسین ایمانی جاجرمی

دانشیار مطالعات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ایران‌دوست، کیومرث، 1391، درآمدی بر ماهیت میان‌رشته‌ای جغرافیای شهری و ...
 • پرتوی، پروین، 1382، مکان و بی‌مکانی رویکردی پدیدارشناسانه، نشریة هنرهای ...
 • تولایی، نوین، 1381، شکل شهر منسجم، مجلة علمی-پژوهشی صفه، شمارة ...
 • حاتمی‌نژاد، حسین و ناصح عبدی، 1386، اقتصاد سیاسی و فضای ...
 • راپاپورت، ایموس، 1384، معنای محیط ساخته‌شده، مترجم فرح حبیب، شرکت ...
 • ریاضی، سید ابوالحسن، 1392، شهر؛ پدیده‌ای میان‌رشته‌ای، فصلنامة مطالعات میان‌رشته‌ای ...
 • فکوهی، ناصر، 1383، انسان‌شناسی شهری، نشر نی، تهران. ...
 • فلاحت، محمدصادق، 1385، مفهوم حس مکان و عوامل شکل‌دهندة آن، ...
 • کاشانی جو، خشایار، 1389، بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی ...
 • کاللی، پریسا و آتوسا مدیری، 1391، تبیین نقش مؤلفة معنا ...
 • کالن، گوردون، 1376، گزیدة منظر شهری، ترجمة منوچهر طبیبیان، انتشارات ...
 • کرمونا، متیو و هیت تیم، 1390، مکان‌های عمومی، فضاهای شهری، ...
 • گلکار، کوروش، 1379، مؤلفه‌های سازندة کیفیت طراحی شهری، نشریة علمی-پژوهشی ...
 • لینچ، کوین، 1387، سیمای شهر، ترجمة منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه ...
 • مدنی‌پور، علی، 1379، طراحی فضاهای شهری: نگرشی بر فرایندی اجتماعی ...
 • ناری‌قمی، مسعود و مینو قره‌بگلو، 1394، الگووارة دانش روان‌شناسی در ...
 • نوربرگ شولتز، کریستین، 1386، معنا در معماری غرب، ترجمة مرداد ...
 • نیک‌روش، ریحانه و مریم قاسمی سیچانی، 1393، بازشناسی جایگاه روح ...
 • 19. Irandoost, K., 2012, Introduction to the Interdisciplinary Nature of ...
 • 20. Partoi, P., 2003, Place and Non-Place Phenomenological Approach, Journal ...
 • 21. Tavallai, N., 2002, Coherent City Form, Journal of Soffe, ...
 • 22. Hatami Nejad, H., and Abdi, N., 2007, Political Economy ...
 • 23. Rapoport, A., 2005, The Meaning of the Built Environment ...
 • 24. Riazi, A., 2013, City as an Interdisciplinary Phenomenon, Journal ...
 • 25. Fakoohi, N., 2004, Urban Anthropology, Nashr Ney, Tehran. (In ...
 • 26. Falahat, M., 2006, The Concept of the Sense of ...
 • 27. Kashani joo, Kh., 2010, Recognizing Theoretical Approaches to Urban ...
 • 28. Kalali, P., and Modiri, A., 2012, Explaining the Role ...
 • 29. Cullen, G., 1997,The Concise Townscape. (M. Tabibian, Trans). Tehran ...
 • 30. Carmona, M., & Heath, T. (2011). Public Places, Urban Spaces: ...
 • 31. Journal: Golkar, K., 2000, The Components That Shape Quality ...
 • 32. Lynch, K., 2008, The Image Of The City. (M. Mozayeni, Trans). ...
 • 33. Madanipour, A., 1996, Design of Urban Space: An Inquiry Into ...
 • 34. Nari Ghomi, M., and Gharehbaglou, M., 2015, A Model ...
 • 35. Norberg Schulz, C., 2007, Meaning in Western Architecture. (M. Ghayomi ...
 • 36. Nikravesh, R., and Ghasemi Sichani, M., 2014, Recognizing Genius ...
 • 37. Christopher, A., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, ...
 • 38. Altman, I., And Low, S., 1992, Place Attachment, Plenum ...
 • 39. Arefi, M., 2004, The Pedagogy of the American City: ...
 • 40. Arefi, M., 2014, Deconstructing Placemaking: Needs, Opportunities, and Assets, ...
 • 41. Arefi, M., and Triantafillou, M., 2005, Reflections on the ...
 • 42. Arnheim, R., 1974, Art and Visual Perception: A Psychology ...
 • 43. Arnheim, R., 1977, The Dynamics of Architectural Form, Berkeley, ...
 • 44. Augé, M., 1995, Non-Lieux, Verso. ...
 • 45. Bacon, E., 1974, Design of Cities. (F. Taheri, Trans), Shahidi, ...
 • 46. Bahreini, H., and Taghabon, S., 2011, Testing the Application ...
 • 47. Banerjee, T., and Loukaitou-Sideris, A. (Eds.), 2011, Companion to Urban ...
 • 48. Burton, M., Dempsey, N., and Stefan, K., 2010, Place-Keeping, ...
 • 49. Burton, M., and Dempsey, N., 2012, Defining Place-Keeping: The ...
 • 50. Canter, D., 2013, The Psychology of Place, (M. Amirikhah, ...
 • 51. Carmona, M., 2014, The Place-Shaping Continuum: A Theory of ...
 • 52. Day, C., 2002, Spirit and Place: Healing Our Environment, ...
 • 53. Duany, A., Plater Zyberk, E., Alminana, R., and Lejeune, ...
 • 54. Ellin, N., et al., 1997, Architecture of fear, Princeton ...
 • 55. Entrikin, J. N., and Tepple, J. H., 2006, Humanism ...
 • 56. Gilmore, J. H, and Pine B. J., 1998, Welcome ...
 • 57. Harvey, D., 1993, From Space to Place and Back ...
 • 58. Hidalgo, M. C., and Hernandez, B., 2001, Place Attachment: ...
 • 59. Hough, M., 1994, Place-Making and Design Review, In Design Review (PP. ...
 • 60. https://www.pps.org/ 2016/11/12. ...
 • 61. Kalay, Y. E., 2006, The Impact of Information Technology ...
 • 62. Kaplan, R., and Kaplan, S., 2005, Preference, Restoration, and ...
 • 63. Koolhaas, R., 1995, The Generic City (P. 1255), Sikkens Foundation. ...
 • 64. Krier, R., and Rowe, C., 2005, Urban Space, (Kh. Hashemi ...
 • 65. Lefebvre, H., 1974, Production of Space, Translated by Donald ...
 • 66. Moon, J. A., 1999, Reflection in Learning and Professional ...
 • 67. Nagel, T., 1989, The View From Nowhere, Oxford University ...
 • 68. Nasar, J. L., 1998, The Evaluative Image of the City, ...
 • 69. Relph, E., 1976, Place and Placelessness (Vol. 67), Pion, ...
 • 70. Relph, E., 2007, Prospects for Places (PP. 119-124), Routledge, ...
 • 71. Rogerson, C. M., 2014, Reframing Place-Based Economic Development in ...
 • 72. Scannell, L., and Gifford, R., 2010, Defining Place Attachment: ...
 • 73. Schroeder, H. W., 1996, Ecology of the Heart, Understanding ...
 • 74. Seamon, D., 2000, Phenomenology, Place, Environment and Architecture: A ...
 • 75. Shamai, S., 1991, Sense of Place: An Empirical Measurement, ...
 • 76. Sorkin, Michael. 1992. Variations On A Theme Park: Scenes ...
 • 77. Stern, E., and Krakover, S., 1993, The Formation of ...
 • 78. Stilgenbauer, J., 2014, Dynamic Placemaking, Now Urbanism: The Future City ...
 • 79. TAN, B. K., and YEE, S. L. T., 2009, ...
 • 80. Tuan, Y. F., 1991, Language and the Making of ...
 • 81. Walsh, P., 2001, Improving Governments' Response to Local Communities ...
 • 82. Wild, T. C., Ogden, S., and Lerner, D. N., ...
 • 83. Zukin, S., 2001, How to Create a Cultural Capital: ...
 • نمایش کامل مراجع