استفاده از بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در صنعت خودرو

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 842

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AIRAFT01_099

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

حمل و نقل يكي از مباحث مهم در كنترل آلودگي محيط زيست به شمار ميرود. افزايش بيش از حد تعداد خودروها، كاهش ذخاير نفتي و افزايش توجه به مسائل زيست محيطي در جهت كنترل آلودگي محيط زيست، سبب شده است تا توجه به استفاده از سوختهاي جايگزين در صنايع خودرو افزايش يابد. سوختهاي زيستي در سال 2019 فقط ٦% از انرژي حمل و نقل را به خود اختصاص داده اند. تقريباً 1٠٠% از سوختهاي زيستي مصرف شده در سالهاي اخير از مواد اوليه غذايي و خوراك دام توليد شده است. هدف از اين مقاله معرفي بيوديزل به عنوان يكي از سوختهاي جايگزين سوخت فسيلي مورد استفاده در خودرو و بررسي روشهاي توليد آن است.

نویسندگان

مهسا جوراستی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز، تهران، ایران

مریم حلمی

دکتری شیمی کاربردی، واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شیمی، تهران، ایران

علیرضا همتی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز، تهران، ایران

احمد رهبر

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز، تهران، ایران