عملکرد پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۷

رده بندی دیویی: 690/955
شابک: 978-600-113-227-8
رده بندی کنگره: 7/TH213
شماره کتابشناسی ملی: 5949396
شناسه ملی سند علمی: R-1136267
تاریخ درج در سایت: 13 دی 1399
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 350
زبان: فارسی
مشاهده: 1,179
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

دریافت فایلهای پیوست کتاب

جهت دریافت فایل های پیوست این کتاب بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

پیش گفتار کتاب

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۷، برنامه های پژوهشی خود را طبق اساسنامه و با هماهنگی با نیازهای وزارت راه و شهرسازی و مقتضیات کشور و در راستای سیاست ها و اولویت های پژوهشی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کرده و از طریق پژوهش های کاربردی برای حل مسایل کشور و پاسخ گویی به نیازهای جامعه مهندسی گام برداشته است.

هدف برنامه های پژوهشی مرکز آماده سازی بسترهای مناسب برای توسعه ایران در بخش ساختمان، معماری، مسکن، شهرسازی و حمل و نقل می باشد. فعالیت های مهم دیگر مرکز تهیه دستورالعمل ها، ضوابط، استاندارد ها و آیین نامه ها می باشد که مهمترین آنها بازنگری مجموعه مقررات ملی ساختمان، استاندارد ۲۸۰۰ و آیین نامه بتن ایران (آبا) و نشریه مشخصات عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵) سازمان برنامه و بودجه است.

در این سال مرکز توانسته ارتباط خوبی با صنایع راه و ساختمان بر قرار نماید و محصولات مختلف را از نظر کیفی ارتقا دهد و با صدور گواهینامه های فنی برای محصولات و معرفی به مصرف کنندگان گام موثری برای ارتقا کیفی محصولات ساختمانی بر دارد.

همچنین در سال ۱۳۹۷ مرکز با خرید تجهیزات شتابنگاری جدید گام مهمی در توسعه شبکه شتابنگاری کشور برداشت و این اقدام می تواند ثبت داده های شتابنگاری را افزایش دهد.

گزارش پیش رو شامل خلاصه عملکرد پژوهشی مرکز در سال ۱۳۹۷ است.

امید است با پیشبرد اهداف پژوهشی در سال های آتی شاهد پیشرفت و ارتقا بیش از پیش مرکز تحقیات راه، مسکن و شهرسازی باشیم و بتوانیم در جهت حل مشکلات ملی و توسعه کشور گام برداریم.

 

فهرست مطالب کتاب


فصل اول: حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی ١- بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی

۱ - ۱ - پروژه های جاری

۲ - ۱- پروژه های درآمدی

۳ - ۱- مقالات ۲- بخش مصالح و فرآورده های راه و ساختمان

۱ - ۲ - پروژه های جاری

۲ - ۲- پروژه های درآمدی

۳ - ۲- مقالات

٢- - سایر فعالیت ها ٣- بخش فناوری بتن

۱ - ۳- پروژه های جاری

۲ - ۳- پروژه های درآمدی

۳ - ۳- مقالات - بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری

1 - 4 - پروژه های جاری

۲ - 4- مقالات

3 - 4- دوره های آموزشی

4 - 4 - سایر فعالیت ها - شبکه ملی شتابنگاری

پایان نامه ها

۵-  گزارش های مخاطرات

1 - 5 - پروژه های جاری


۲ - ۵- پروژه های درآمدی

3 - 5 - مقالات

- - سایر فعالیت ها 6- بخش ژئوتکنیک و زیرساخت

1 - 6- پروژه های جاری

۲ - 6- مقالات

3 - 6- دوره های آموزشی

سایر فعالیت ها

۷- بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

۱ - ۷- پروژه های جاری

۸- بخش مهندسی آتش

۱ - ۸- پروژه های جاری

۲ - ۸- پروژه های درآمدی

۳ - ۸- مقالات ۸-- دوره های آموزشی

۵ - ۸ - سایر فعالیت ها 9- بخش انرژی و نور

۱ - ۹ - پروژه های جاری

۲ - ۹ - پروژه های درآمدی

۳ - ۹- مقالات ۱۰- آکوستیک

۱ - ۱۰ - پروژه های درآمدی

۲ - ۱۰- دوره های آموزشی

۳ - ۱۰ - سایر فعالیت ها


فصل دوم: حوزه پژوهشی حمل و نقل

١- بخش حمل و نقل هوایی

۱ - ۱- پروژه های درآمدی

۲- بخش حمل و نقل دریایی

۱ - ۲- پروژه های درآمدی

۲ - ۲- مقالات

۳ - ۲- دوره های آموزشی

۲- 4 - سایر فعالیت ها 

٣- بخش حمل و نقل ریلی

۱ - ۳- مقالات ارائه شده بخش

۲ - ۳ - سایر فعالیت ها - بخش مهندسی راه و روسازی

1 - 4- پروژه های جاری

۲ - 4- پروژه های درآمدی

۳- مقالات

4 دوره های آموزشی

5  سایر فعالیت ها

5- بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها و بحران

۱ - ۵- مقالات

۲ - ۵- دوره های آموزشی

3 - 5- سایر فعالیت ها

6- بخش برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل

1 - 6 - پروژه های درآمدی

۲ - 6- مقالات

3 - 6 - دوره های آموزشی

 سایر فعالیت ها

۷- بخش ایمنی حمل و نقل

۱ - ۷- پروژه های جاری

۲ - ۷- مقالات

۳ - ۷- سایر فعالیت ها

4 - 7- دوره آموزشی

۸- بخش قیر و آسفالت

۱ - ۸ - پروژه های درآمدی

۲ - ۸- دوره آموزشی

۳ - ۸- مقالات فصل سوم:

حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی

1- بخش معماری و طراحی محیط

۱ - ۱- پروژه های جاری

۲ - ۱- پروژه های درآمدی

۳ - ۱ - مقالات

۲- بخش مسکن و سیستم های ساختمانی

۱ - ۲- پروژه های درآمدی

۲ - ۲- مقالات

٣- بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار

۱ - ۳- مقالات

۲ - ۳- دوره های آموزشی

۳ - ۳- سایر فعالیت ها

4- بخش برنامه ریزی و طراحی شهری

1 - 4 - پروژه های درآمدی

فصل چهارم: حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی عملکرد سال ۱۳۹۷

1- اقتصاد و حمل و نقل

۱ - ۱- پروژه های جاری

۲ - ۱- بودجه درآمدی

۲- اقتصادی و مالی مسکن شهری

۱ - ۲ - پروژه های جاری

۲ - ۲- بودجهی درآمدی

۳ - ۲ - مقالات ٢-٤- دوره های آموزشی

۵ - ۲ - سایر فعالیت ها

فصل پنجم: سایت ها و دفاتر منطقه ای

١- عملکرد دفتر منطقه ای شمال غرب

۱ - ۲ - فعالیت های اجرایی

۲- عملکرد دفتر کرمان

٣- دفتر منطقه ای شمال شرق

- گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات واحد خلیج فارس

فصل ششم: معاونت تحقیقات و فناوری

١- مدیریت امور پژوهشی

۲- مدیریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی

3- تدوین مقررات ملی ساختمان

۱ - ۳- پروژه های جاری

۲ - ۳- پروژه های درآمدی - تدوین ضوابط و استانداردها

5- انتشار کتب، گزارش های تحقیقاتی و مجلات علمی

نمایش کامل متن