بررسی اثرات بار انفجاری داخلی در ایستگاه مترو و ارزیابی توزیع تصادفی آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF04_055

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

چکیده مقاله:

ایستگاه مترو در شهرهای مدرن، یک منطقه پرجمعیت و فضایی محصور است. در صورت انفجارها ی ناگهانی،نه تنها به راحتی میتواند تعداد زیادی تلفات را به دنبال داشته باشد، بلکه منجر به خسارات اقتصادی و تاثیرات اجتماعی منفی نیز خواهد شد. در مقاله حاضر برای ایجاد مدل المان محدود ایستگاه مترو معمولی ازنرم افزار LS-DYNA برا ی تجزیه و تحلیل انتشار موج انفجار و ارزیابی توزیع آن استفاده شده است. انتشارموج انفجار پرفشار بر اساس مقیاس فواصل مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله،در مقایسه با سا یر مقالات استانداردهای ارزیابی نقاط پر فشار برا ی تجزیه و تحلیل میزان آسیب دیدگی افراد، یک استاندارد ارزیابی جدید که درجه آسیب دیدگی افراد را با آدمک(مانکن) عنصر محدود تجزیه و تحلیل میکند و اثر انفجار ساده را ارائه می دهد. همراه با فرم ساختار ایستگاه مترو که می توان توز یع خرابی را بدست آورد.

نویسندگان

یاسر معینی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

احمد گنجعلی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

محمد تاجی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران