مطالعه تأثیر وزن ناحیه پلاستیک اطراف تونل بر روی منحنی پاسخ زمین در توده سنگ های با رفتار نرم شوندگی کرنشی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE12_433

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک حل تحلیلی جدیدی برای تونل های دایروی در شرایط هیدرواستاتیک ارائه می شود و تأثیر وزن ناحیه ی پلاستیک بر روی منحنی پاسخ زمین بررسی می شود. در این راستا، معیار گسیختگی توده سنگ و تابع پتانسیل پلاستیک به ترتیب به صورت معیار هوک براون اولیه و موهر کولمب انتخاب شده است. به علاوه، رفتار توده سنگ به صورت نرم شوندگی کرنشی بعد از نقطه ی پیک انتخاب می گردد که در آن، خصوصیات مقاومتی توده سنگ با افزایش میزان کرنش برشی پلاستیک رفته رفته تغییر می یابند. صحت مدل ارائه شده با استفاده از یک مثال مورد بررسی قرارمی گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تأثیر وزن ناحیه ی پلاستیک بر روی میزان جابجایی های سقف تونل و شعاع ناحیه ی پلاستیک قابل توجه می باشد و نمی توان از آن صرف نظر نمود.

نویسندگان

میلاد ظاهری

دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز

مسعود رنجبرنیا

استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه تبریز