پردازش تصاویر برای استخراج پارامترهای دینامیکی و تشخیص خرابی در سازه ها با استفاده از نرم افزار PIVLab

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE12_057

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بکارگیري از پردازش تصاویر در تعیین خرابی سازه ها با روشی ساده و ابتکاري می باشد. به منظور پایش سلامت سازه ها معمولاً از حسگرها استفاده می شود، اما بکارگیري از حسگرها به دلایلی نظیر قیمت بالا، عدم امکان نصب در ارتفاعاتی همچون دکل ها و دودکش هاي قدیمی و تداخل نویز در پاسخ ها، براي استفاده کنندگان محدودیت ایجاد می کند. راهکاري که به منظور حل مسائل فوق وجود دارد، استفاده از پردازش تصاویر و تعیین پاسخ هاي سازه می باشد. مشکلی که در پردازش تصاویر وجود دارد، نیاز به کدنویسی هایی است که استفاده ي از آن برايافرادي که با کدنویسی در محیط متلب آشنایی چندانی ندارند، دشوار می باشد. بنابراین در این پژوهش، به منظور رفع مشکلات فوق، روشی ساده و کاربردي با خطایی مناسب معرفی می شود. بدین منظور از ارتعاش یک سازهي آزمایشگاهی تحت تحریک ضربه ي چکش فیلمبرداري شد و تصاویر PIVLab آن با استفاده از نرم افزار در محیط متلب پردازش گردید. در نهایت نحوه ي استخراج نتایج و پاسخ سازه تحت تحریک مورد نظر ارائه شد.

کلیدواژه ها:

پردازش تصاویر ، پایش سلامت سازه ها ، تشخیص خرابی ، متلب

نویسندگان

علی بخشی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

علی حقانی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

حسین همایی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف