ارزیابی ساختاری عوامل موثر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شهرداری بهبهان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF04_015

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر مدیریت منابع انسانی وعملکرد سازمانی در شهرداری بهبهان، می پردازد. این پژوهش ، یک پژوهش پیمایشی، توصیفی است جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شهرداری بهبهان می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی، تعداد 87 نفر انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ها بین آنها پخش شد. بعد از تکمیل، پرسشنامه ها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آزمون تی تست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل ساختاری بر مدیریت منابع انسانی وعملکرد سازمانی در شهرداری بهبهان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

علیرضا بهادری

شهرداری بهبهان