موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه‎ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC15_050

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائلی که در اجرای هر پروژهای وجود دارد، انتخاب حالت اجرایی هر یک از فعالیتهای درگیر در پروژه است. هر فعالیت در پروژه معمولا به چندین روش مختلف قابل انجام است که هر روش زمان، هزینه و کیفیت اجرای متفاوتی دارد. انتخاب درست روش اجرایی هر یک از فعالیتها میتواند باعث شود تا در نهایت مثلث پروژه بهینه شود. یعنی پروژه در کوتاه ترین زمان، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ممکن به پایان برسد. بنابراین میتوان گفت که موازنه زمان، هزینه وکیفیت در مدیریت پروژه از اصلیترین دغدغه های مدیران پروژه محسوب میگردد. حال هر چه یک پروژه بزرگتر باشد و بالتبع فعالیتهای بیشتری داشته باشد، تعیین روش اجرایی هر یک از فعالیتها سختتر میشود، تا جایی که دیگر روشهای حل دقیق کارایی همیشگی خود را از دست میدهند و بایستی از روشهای فراابتکاری برای حل این قبیل مسائل که به مسائل سخت مشهور هستند، بهره جست. در این پژوهش سعی شده است تا با تدوین مدلی جامع و با درنظرگرفتن انواع هزینه های ممکن از جمله هزینه تشویقی، توازنی بهینه از زمان، هزینه و کیفیت در پروژه ساخت یک عدد اسکرین فیلتر حاصل گردد. به این منظور از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل مزبور استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

موازنه زمان- هزینه و کیفیت ، برنامه ریزی پروژه ، الگوریتم ژنتیک. هزینه تشویقی

نویسندگان

جواد احمدی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

ناصر مطهری فریمانی

استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مصطفی کاظمی

استاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران