بررسی نظام طبقات اجتماعی و کاستی در ایران باستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,905

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HICONG02_292

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1399

چکیده مقاله:

قشر بندی اجتماعی ناظر بر نابرابری های ساختارمند و سلسله مراتبی هر جامعه است و بیانگر برخورداری یا محرومیت اقشار اجتماعی مختلف از مزایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، نظام کاست، نوعی سیستم طبقاتی است که در آن گروه بندی های قومی درجه بندی شده ای وجود دارد که هریک از آن گروه های دیگر راه ندارد و با جایگاه نسبی خود در جامعه مشخص می شود. جامعة ایران چه در عهد باستان و چه در قرون جدید، نیز از این قاعده مستثنی نبوده در هر دوره و عصری گروه ها و طبقات فرو دست و فرادست بسیاری را به خود دیده، بطوریكه در بعضی از زمانها روابط میان این طبقات بسیار سخت و تقریباً کاستی یا شبه کاستی بوده و در بعضی دوره ها از انعطاف بیشتری برخوردار بوده است. هرچه از گذشته به زمان حال نزدیك تر می شویم به دلایل مختلف، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تقابل میان دو طبقه کمتر شده، بطوریكه در دو قرن اخیر شاهد گسترش طبقه ای جدید که از آن بنام طبقه متوسط یاد می شود در بسیاری از جوامع بوده ایم. البته، ظهور و مراحل رشد آن در ایران را به کمتر از یک قرن اخیر می توان نسبت داد.

نویسندگان

ایرج جلالی

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، ایران

محمدمسیح هاشمی نیا

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی عضو غیر هیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر ، ایران

نصرت خاتون علوی ناهوکی

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران