بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپهای زمستانه و نیمه زمستانه گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر دیم

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: آذربایجان شرقی
شهر موضوع گزارش: مراغه
شناسه ملی سند علمی: R-1066769
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 96
تعداد صفحات: 24
سال انتشار: 1386

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

کلیدواژه ها: