ویژگیهای اپتیکی سامانه ی نقطه ی کوانتمی درون میکروکاواک در حضور فونون ها

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,176

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPTICP17_281

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1389

چکیده مقاله:

دراین مقاله اثر فوتونها برویژگیهای اپتیکی شامل طیف تابشی و امار کوانتمی فوتونهای گسیل شده از سامانه ی نقطه ی کوانتمی بررسی شده است سامانه ی مورد نظر میکروکاواکی است که در آن یک نقطه کوانتمی در برهمکنش با تک مدکاواک است فوتونها به عنوان اتلافگرهای غیرمارکوفی دینامیک سامانه را تغییر میدهند با حل معادله ی حرکت عملگر چگالی سامانه در حضور اتلافگر فوتونی و محاسبه ی توابع همبستگی مرتبه اول و دوم میدان تابشی ویژگیهای اپتیکی فوتونهای گسیل شده از سامانه بررسی شدهاست نشان داده است که فوتونها تمایل دارند ویژگیهای اپتیکی کوانتمی سامانه را کاهش دهند.

نویسندگان

زینب هرسیج

گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان خ هزارجریب