بررسی زمین لغزش باریکان 2(آنالیز پایداری)

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,391

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_337_5203678649

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

همزمان با انجام برداشتهای سطحی با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی لای ههای زیر سطحی،به منظور بررسی کاملتر وضعیت پایداری حرکت روستا اقدام به آنالیز پایداری روستا شده است. نتایج بدست آمده حاکی از پایداری کلی روستا در حالت استاتیک و در تمام شرایط سطح آب زیرزمینی بوده است. در عین حال در حالت وقوع 0 بدست آمد هاست، ناپایداری کلی درمنطقة /14 g زلزلة طرح، که مقدار شتاب افقی آن در حالت آنالیز شبه استاتیک مسکونی روستا رخ خواهدداد. بنظر م یرسد حرکاتی که هرازچند گاهی باعث بازتر شدن محسوس ترکها و وارد آوردن خسارت به منازل و دیوار باغها م یشود، بدلیل زلزله های خفیف منطقه یا شتاب ناشی از زلزله های دور دست در منطقه م یباشد که با کاهش ضریب اطمینان شیب میزان حرکات روستا را شدت می بخشد. حرکات برداشت شده نیز نمی توانند نشانگر یک لغزش کلی در محدودة مرکزی روستاباشند چرا که ضریب اطمینان در شرایط استاتیک با ناپایداری فاصلة زیادی دارد.

نویسندگان

مسعود صمیمی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

نادر شریعتمداری

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدهادی داودی

عضو هیئت علمی م.ت.خ.آ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران