بهینه سازی یکپارچه زمان بندی و مسیریابی امداد رسانی زمینی – هوایی و خدمه ی تعمیر در شرایط بحران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE06_010

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

چکیده مقاله:

در این تحقیق به پاسخ دهی به شرایط بعد از حوادث در مناطق روستایی پرداخته می شود زیرا در مناطق روستایی به دلیل محدود بودن راه های عبوری، احتمال ایزوله شدن روستاها در اثر این حوادث بسیار زیاد است. درنتیجه رساندن کالاهای امدادی به این مناطق با سختی مواجه است. اگر تقاضاهای این مناطق به سرعت با کمکهای امدادی تامین نشوند، احتمال وقوع آسیب های بعد از حادثه افزایش می یابد. در این شرایط معمولا برای رساندن کمکهای امدادی به مردم این مناطق ابتدا باید راه های تخریب شده توسط خدمه ی تعمیر، تعمیر شوند تا امکان عبور خودرویامدادی فراهم شود. معمولا به دلیل وجود ذخیره مواد غذایی و دارویی در روستاها، این مناطق می توانند تا مدتی بدون خطر از بقیه شبکه جدا باقی بمانند؛ در واقع این مهلت زمانی، حد پایداری نقطه ی تقاضا است و زمان باقیمانده برای بازیابی یک منطقه است. در این تحقیق فرض شده است که امکان تعویق این مهلت زمانی توسط پهپاد حاوی کمکهای امدادی وجود دارد به این صورت که هر زمان پهپاد، نقطه ی تقاضایی را بازدید و تقاضای آن را بصورت موقت تامین کند، مهلت زمانی نقطه ی تقاضا متناسب با میزان کمکهای امدادی دریافت شده و جمعیت نقطه ی تقاضا مدت زمان مشخصی به تعویق میافتد. در این مقاله، یک مدل برنامه خطی عددصحیح برای پاسخگویی به شرایط بعد از حادثه در مناطق روستایی ارائه شده است. این مدل به کمک نرم افزار IBM ILOG CPLEX 12.8 و در محیط Microsoft Visual Studio 2015 پیادهسازی و اجرا شده است. نمونه مسائل مختلف بصورت تصادفی تولید و حل شده و نتایج عددی حاصل از آن جهت مقایسه زمان حل و کیفیت جوابهای به دست آمده ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

خدمه ی تعمیر ، زمان بندی و مسیریابی امداد ، لجستیک بشردوستانه

نویسندگان

مطهره صفدری شادلو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد رنجبر

استاد گروه مهندسی صنایع، نام دانشگاه فردوسی مشهد

مجید سالاری

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد