تحلیل رفتار خزشی تیغه های توربین گازی رستون از جنسسوپر آلیاژ پایه نیکلIN-738LC واحیا عمر آنها

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,987

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_173

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

بررسی رفتار خزشی و احیا عمرتیغه های مرحله اول تور بین گازی رستون با توان ۱۳۹۰ اسببخار از اهدافاین تحقیق می باشد . تیغه های متحرکاز جنسسوپر آلیاژ پایه نیکل ریختگی IN-738LC با ساختار چند بلوری بوده که عمده خواصخزشی خود را از رسوبات فاز γ′که به فرمA3Bمیباشد: A)نیکل و کبالتو: Bآلومینیوم ، تانتالوم و تیتانیوم) بدستمی آورد. درشتشدن رسوباتγ′ضمن قرارگرفتن در معرضکارکرد ، ارتباط تنگاتنگی با افت مقاومتخزشی و کششی تیغه ها دارد. عمر تیغه های توربین در دمای بالا ، عمدتا بوسیله رفتار خزشی کنترل میگردد و تغییر در فاز وکاربیدها نقشمهمی در خواصخزشی سوپر آلیاژ ایفا می نمای د.کاهشنرمی و چقرمگی آلی اژ بواسطه رسوبات کاربید درمرزدانه ها ، درشت شدن رسوبات فازγ′وگسترشترکهای خزشی بین دانه ای ، از عوامل متالورژیکی مورد توجه در عمر خزشی تیغه ها می باشند .

کلیدواژه ها:

توربین های گازی ، سوپر آلیاژها ، رفتار خزشی تیغه ها ، احیا عمر تیغه ها

نویسندگان

هادی اسکندری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

مجتبی محزون

استاد یار مکانیک

رامین ابراهیمی

استادیار متالورژی