روکشکاری فولاد ساده کربنی با استفاده از فولاد منگنز بالا

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,022

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_053

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر روکشکاری فولاد ساده کربنی با فولاد آستنیتی منگنز بالا به منظور بهبود رفتارسایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونههایی از جنس فولاد St52 تهیه شده و توسط الکترودEFeMnبه روش جوشکاری قوسی با الکترود پوششدار روکشکاری شده است. سپسنمونههای روکشکاری تحت آزمونهای مختلف متالوگرافی، سختی سنجی و سایش قرار گرفتهاند. نتایج بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد که ریزساختار نمونه روکش کاری شده در لایه روکش آستنیی و در فصل مشترک مارتنزیتی میباشد و سختی در فصل مشترک اتصال حداکثر میباشد.همچنین روکش حاصله سبب بهبود قابل ملاحظه مقاومت سایشی و کاهش ضریب اصطکاک فلز پایه میگردد و با افزایش بار اعمالی بدلیل کارسختی بیشتر لایه پوشش و مکانیزم دوقلویی شدن نرخ سایش کاهش مییابد

نویسندگان

قاسم ساعت چیان

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتضی شمعانیان

استادیار دانشکده مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی اصفهان