ارائه یک روش ترکیبی برای بهینه سازی همزمان چندین رویه پاسخ: روش DSM (مطالعه موردی : شعب بانک ملت مشهد)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 743

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF03_017

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله روش ترکیبی DSM جهت بهینه سازی همزمان چندین رویه پاسخ ارائه شده است، که ترکیبی از دوروش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش رویه سطح پاسخ (RSM) می باشد. روش های مختلفی در زمینه بهینه سازی چندین رویه سطح پاسخ در مرور ادبیات موجود است که رویکرد پیشنهادی در این مقاله علاوه بر سادگی دارایمزایای دیگری نیز می باشد. روش پیشنهادی در این مقاله همزمان با بهینه سازی چندین رویه پاسخ به بعد کاراییواحدهای تصمیم گیری نیز می پردازد. در نتیجه خروجی این روش تعیین پارامترهای ورودی و خروجی مربوط به واحدتصمیم گیری بهینه ای است که مقدار کارایی آن نیز برابر با مقدار یک می باشد. همچنین در رویکرد پیشنهادی، هرواحد تصمیم گیری به عنوان یک طرح آزمایش در طراحی آزمایشات در نظر گرفته می شود. به دلیل اهمیت بالایی کهسیستم بانکداری در نظام اقتصادی دارا است، بانک ها ناگزیرند که میزان کارایی فعالیت های خود را به منظور رقابتپذیری بیشتر، افزایش دهند. بدین منظور روش پیشنهادی این مقاله برای شعب بانک ملت مشهد مورد استفاده قرارگرفته است که علاوه بر تعیین کارایی هر شعبه به تعیین فاکتورهای بهینه جهت احداث شعبه جدید نیز می پردازد.

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده ها ، روش سطح پاسخ ، کارایی ، بهینه سازی

نویسندگان

الهام شادکام

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

مهرناز غیورمداح

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران