شرایط و صفات مصاحبت و همدمی درکتاب روضه خلد مجد خوافی (با تکیه بر باب نهم)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,611

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTCONF06_299

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مجدالدین خوافی از نویسندگان نیمه اول قرن هشتم هجری است که کتاب روضه خلد را به سال 733 هجری، به تقلید از گلستان سعدی فراهم آورد. کتاب اندرزی و تعلیمی روضه خلد مشتمل بر 18 باب و 420 حکایت است. اغلب حکایات روضه خلد بر فضایل اخلاقی تاکید دارند و از رذایل نهی می کنند. در مجموع، مضمون اصلی کتاب روضه خلد را تعلیم و اندرز تشکیل می دهد. و این درونمایه شگرد 5 خاص 5 مجد در بیان اندیشه است. مجد خوافی دوستی را فضلیت می داند و باب نهم اثرخویش را بدان اختصاص می دهد. مجد، گاهی دوستی زمینی را تعلیم می دهدو گاهی نیز دوست را تشریف آسمانی می پوشاند و گاهی نیز هر دو نوع از دوستی مراد اوست. او برای تاکید بیشتر مفهوم دوستی و صفات و شرایط آن، گاهی از تمثیل حیوانی بهره می برد و گاهی نیز به آیات قرآن کریم و احادیث و روایات دینی و اشعار فارسی و عربی استناد می کند. مجد خوافی انواع دوستی و دوستان را شرح و تفسیر می کند. او در باب نهم تصریح می کند که باید با نیکان مرافقت و همراهی کرد و از مصاحبت باب3دان اجتناب ورزید. مقاله حاضر تلاش دارد تا به بررسی تعلیم و گزینش و آداب دوستی و شرایط انتخاب مصاحب و همدم از دیدگاه مجدخوافی بپردازد.

نویسندگان

علی نجفی

استادیاردانشگاه فرهنگیان

آسیه ذبیح نیا

دانشیار دانشگاه پیام نور یزد