بررسی راهبرد امریکا و روسیه در مقابل کردها بعد از تحولات 2011

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF04_011

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مسئله کردها به یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام بین الملل تبدیل شدهاست که از یکسو به عرصه رقابت قدرت های بزرگ همچون روسیه و امریکا تبدیلشده است که با استفاده از کارت بازی کردها در صدد کسب منافع هستند که ازاهمیت بالای برخوردار هستندکه با توجه به نظریه واقع گرایی سیاست روس ها درمقابل کردها به صورت مبهم بوده چرا که منافع استراتژیک روسیه ایجاب می کندکه رابطه ای دو گانه داشته باشد.از یکسو منافع خود در کشورهای که دارایقومیت کرد هستند همچون ترکیه، عراق و سوریه حفظ کند و از طرفی دیگر همبا استفاده از اهرم فشار کردها از آن به عنوان یک ابزار در جهت فشار و کسبمنافع در مقابل دولت های مرکزی دارای جمعیت کرد استفاده نمایید کهرویکردی ماکیاولیستی اتخاذ نموده است از طرفی دیگر امریکا اهمواره از کردهابه عنوان نیروی متحد این کشور جهت تبدیل شدن به یک کشور مستقلحمایت نموده است که بعد از تحولات 2001 شاهد تعامل بیشتر امریکا با کردهادر خصوص بحران داعش هستیم که به همکاری امریکا و نیروهای کرد انجامیدودر دوره ترامپ با بال گرفتن تنش کردها با دولت های مرکزی امریکا در جهتکسب منافع خود و متحدان از کردها در جهت نا آرام کردن اوضاع استفاده نمودهاست و حمایت گسترده خود از کردها را در راهبرد سیاست خارجی مشخصنموده است که کردها را عاملی در جهت تحقق منافع خود می بیند.

نویسندگان

فرهاد دانش نیا

دانشیار گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه رازی

حمیدرضا چراغی

دانش آموخته کارشناسی ارشدروابط بین الملل