خوانش قصد گرا به مثابه روش تفسیر گفتار سیاسی سعدی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF04_002

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

چکیده مقاله:

شعر و نظم را می توان یکی از حوزه های اصیل اندیشه سیاسی دانست. اهمیت این حوزه چنان است که بسیاری از اندیشمندان،همچون فقها و فلاسفه و متکلمین و عرفای ایرانی زمانی که خواسته اند نهان شده های دل خویش را آزادانه و بی تقید بیان کنند بهدامن شعر پناه برده اند. در عصر تجدد متون و اندیشه ی این اندیشمندان موردبررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین این اندیشمندانشیخ اجل سعدی شیرازی هست. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش خوانش قصدگرای اسکینر که منتقد برداشت هایکسب شده از دو روش خوانش متن گرا و زمینه گرا است؛ به خوانشی جدید پرداخته شود؛ بنابراین پرسش این پژوهش آن است کهضعف روش های یادشده در حوزه ی فهم اندیشه و گفتار سیاسی وی چه می تواند باشد پاسخ نویسندگان این پژوهش آن است کهعدم توجه به همروی زمینه سیاسی- اجتماعی و متون سعدی موجب خوانش ناصحیح متن و عدم کشف نیت شیخ اجل می گردد.

نویسندگان

سیدصادق حقیقت

استاد تمام رشته علوم سیاسی در دانشگاه مفید

محمد خورشیدی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید

مهدی خورشیدی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان