سبک زندگی ایرانی-اسلامی، چالشها و شاخصها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 312

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MUSWOM01_052

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

چکیده مقاله:

سبک زندگی که برخی آن را مهارت زندگی یا هنر زندگی مینامند به عنوان روش خاص زندگی، یکی از مهم ترین ضروریات و مقتضیات دنیای جدید است. تاثیرو تاث6ر فرهنگها و جوامع از گذشته تاکنون همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده است. بحران انسان دوره جدید، بحران مدرنیته، هویت و فرهنگ است که در قالب چالشهای روحی و روانی تاثیرات خود را در زندگی انسان امروز و نیز جامعه ایرانی گذاشته است. تاثیرپذیری جوامع از فرهنگ، تاریخ، و آموزه های دین خود و از طرف دیگر تغییر و تحول سبک زندگی، بشر امروز را دچار چالش، تضاد و تناقض جدی کرده است. بنابراین بازگشت به هویت و اصالت و فرهنگ و دین از معبر سبک زندگی عبور میکند نتایج تحقیق نشان میدهد که انتخاب سبک زندگی را نمیتوان از جهانشناسی، جهانبینی و ایدئولوژی مبتنی بر آن جدا کرد. شناخت چالشها و شاخصهای این امر به تعدیل و کنترل بحرانها می انجامد. در این مقاله برآنیم تا این موضوع مهم را به روش توصیفی-تحلیلی تبیین و واکاوی کنیم.

نویسندگان

جمشید جلالی شیجانی

دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران