اطلاعات کنفرانس

زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

محل برگزاری: رى
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1398
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399
تعداد صفحات: 689
تعداد مقالات : 41
نمایش مقالات: 28072
شناسه ملی این کنفرانس: MUSWOM01
نویسندگان مشارکت کننده: 75 پژوهشگر

مجموعه مقالات زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

نتایج 1 تا 50 از مجموع 41