پیش بینی پتانسیل درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری در سال آینده مورد مطالعه: شهرداری ارومیه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 888

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM06_038

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1399

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین دغدغههای مدیران و برنامه ریزی شهر، دست یابی به درآمدهای پایدار است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی،تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی پتانسیل درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری ارومیه در سال آینده میباشد. جامعه آماری این تحقیق درآمدهای وصولی شهرداری ارومیه )درآمدهای پایدار و ناپایدار( از سال 1393 تا 1396 می باشد. در بخش آمار استنباطی، داده ها به صورت سری زمانی از طریق آزمون ریشه واحد با استفاده از مدل ARMA در نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های حاصل از تحقیق درآمدهای شهرداری در سال آینده، به ویژه درآمدهای پایدار سیر نزولی خواهد داشت. نتایج حاصل بیانگر این است که شهرداری ارومیه باید نسبت به راه های تامین درآمد، بازنگری داشته باشد و با استفاده از تجارب جهانی در زمینه راه های درآمدی و شناسایی فرصت های پنهان درآمدزایی شهرداری ارومیه و ارائه روش های جدید جهت ورود شهرداری به بازارهای مالی و پولی و دستیابی به درآمدهای پایدار برای شهرداری تاکید شود.

نویسندگان

رضا وطنی نیا

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک کارمند شهرداری ارومیه

مرتضی شکرزاده

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات عضوهیات علمی موسسه آذرآبادگان ارومیه