محور مقاله: شیمی خاک- جذب و تخریب متیلن بلو در یک خاک لوم شنی متاثر از کاربرد همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و بیوچار کود دامی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 828

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_643

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش، اثر ترکیبی بیوچار کود دامی و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر تخریب متیلن بلو (100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرمخاک) در یک خاک غیر آهکی لوم شنی متاثر از تابش های نوری مختلف (فرابنفش و مرئی) بررسی شد. بر طبق نتایج بدست آمده، کاربرد ترکیببیوچار کود دامی و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به صورت معنی داری سبب کاهش متیلن بلو خاک در مقایسه با نمونه شاهد شد. با افزایش میزانآلودگی متیلن بلو در خاک، درصد تخریب و جذب کمتر شد، که می توان آن را به مکانیسم جذبی محدود بیوچار و اشباع شدن مکان های جذبیبیوچار و از طرف دیگر کاهش دریافت تابش نانوذرات در اثر غلظت زیاد، که سبب کاهش تشکیل رادیکال های هیدروکسیل و کاهش تخریب متیلنبلو می شود، نسبت داد. ترکیب بیوچار کود دامی و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم اگر چه توانستد سبب کاهش متیلن بلو خاک شوند، اما به دلایلنبود آب کافی برای تشکیل رادیکال های هیدروکسیل تخریب کننده در دی اکسید تیتانیوم و همچنین عدم رسیدن تابش مناسب اشعه ماورا بنفشبه این نانوذره، و همچنین عدم کاربرد بیوچارهای اصلاح شده (به منظور تغییر گروه های عامل جذبی) در خصوص این آلاینده کاتیونی، کارایی اینترکیب در خاک بالا نبوده و نیازمند تحقیقات بیشتری می باشد.

نویسندگان

محبوب صفاری

گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

فاطمه حاجی زاده خنامانی

کارشناس ارشد علوم خاک