پیامدهای کود و مدیریت آن بر خدمات رسانی پایدار بوم سازگان کشاورزی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,624

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FERTILIZER01_100

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1389

چکیده مقاله:

خدمات بوم سازگان 1 منافعی است که مردم از بوم سازگان ها بدست می آورند. از کشاورزی به عنوان بوم سازگانی تحت مدیریت نام برده می شود که فعالیتهای بشری همواره باعث تغییر در خدمات رسانی آن می گردد. این تغییر در خدمات می تواند در جهت مثبت و یا منفی باشد. متأسفانه، در حال حاضر این تغییرات غالبا به سمت کاهش خدمات بوم سازگان است. این تغییرات ناشی از عوامل غیرمستقیم نظیر جمعیت و اقتصاد و عوامل مستقیم نظیر تغییر کاربری اراضی، برداشت منابع و مصرف نهاده هایی مانند کود و سم م یباشد. در این مقاله اثرات کودها بر خدمات بوم سازگان در بخ شهای تامین 2، تنظیم 3، فرهنگی 4 و پشتیبانی 5 بررسی و تحلیل شده تا با ارزیابی منافع و مضرات آن در هریک از خدمات چهار گانه، جایگاه کود در آن تبیین گردیده و در نهایت بهترین شیوه مدیریت برای پایداری خدمات رسانی ارائه گردیده است. کودها در تامین و تولید غذا، علوفه و الیاف نقش کلیدی داشته، چندان که تا حدود نیمی از افزایش عملکرد در 50 ساله اخیر مرهون مصرف کود بوده است. علاوه بر نقش کودها در تامین غذا و الیاف، نمی توان از اثرات آن بر هواو اقلیم، کنترل فرسایش وحفظ کیفیت خاک، مواد آلی خاک، کاهش خطرات طبیعی، چرخه عناصر در طبیعت و غیره چشم پوشید. فعالیت های بشراز جمله افزایش مصرف کودها، برخی نیازهای کوتاه مدت را تامین نموده است، لیکن تغییرات ایجاد شده در بوم سازگان برای یکی از خدمات (با افزایش تولید غذا و الیاف) منجر به ایجاد تغییر در سایر خدمات بوم سازگان گردیده است. از جمله تغییرات ایجاد شده در خدمات بوم سازگان، می توان به انتشار گازها NH4, NOx ,CO2 به اتمسفر ازیک سو و ترسیب کربن از سوی دیگر، آلودگی آب و خاک از یکسو و اثرات آن در زیست پالائی از دیگر سو و... اشاره نمود. آن چه که امروزه در دیدگاه های افراطی و تفریطی افراد مختلف نسبت به کودها وجود دارد ناشی از نگرش یک بعدی به یکی از خدمات بوم سازگان(عمدتا تامین غذا و الیاف) م یباشد در حالی که هر یک از چهار جنبه خدمات دارای ارزش مربوط به خود می باشد. ارزش گذاری و ملحوظ نمودن مجموع ارزش اقتصادی این چهار بخش نشان خواهد داد که اقتصادی ترین روش برای بهره گیری از همه خدمات زیست بوم منوط به نگرشی همه جانبه و ملحوظ نمودن تاثیر کود بر خدمات بوم سازگان در هر یک از چهار بخش ذکر شده است. راهکار اصلی کاهش اثرات منفی کاربرد کودها بر خدمات بوم سازگان را می توان در افزایش کارایی کودها با همگام و همزمان نمودن تامین عناصر غذایی با نیاز گیاه پیگیری نمود. به هر روی در توسعه پایدار، بایستی بوم سازگان را به گون های مدیریت نمود که بتوان خدمات آن را پیوسته و پایدار به دست آورد. بدین منظور برای پایداری خدمات بو مسازگان، بایستی ضمن کاهش فاصله بین خدمات بوم سازگان و نیازها، از کود با مدیریت دقیق و همه جانبه به عنوان نهاده ای اساسی استفاده نمود

نویسندگان

حامد رضایی

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

سعید سعادت

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

یوسف رضاباقری

کارشناس موسسه تحقیقات خاک و آب

محمدحسین داودی

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -جعفری ملک آبادی ع، افیونی م. موسوی ف. .، و ...
 • رضایی، ح. و م. ج. ملکوتی. 135. راههای افزایش کارایی ...
 • رقیمی م، رمضانی مجاوری م، و س: م. خادمی. 1387. ...
 • شاه پسند زاده .. رقیمی م. و س. م. خادمی. ...
 • جوکار نیاسر و.، و ب. عطایی آشتیانی. 1385. مدلسازی و ...
 • فلاح س. ح.، مهدی نیا س. م.، حیدریه م. و ...
 • لطیف م.، موسوی س. ف، .، افیونی، .. و س. ...
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1376. ویژگیهای فیزیکی و ...
 • میران زاده م. ب0، معصطغایی غ.و الف. جلالی کاشانی. 1385.بررسی ...
 • ناصری ح، رقیمی م.، یخشکی م. _ و ح. دهقان. ...
 • ناصری ح. ر.، و ح. ندافیان 1387. مدلسازی انتقال آلاینده ...
 • نانبخش ح. 1382. بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در ...
 • یوسفی ذ، و ا. نائیج. 1386. بررسی و تعیین میزان ...
 • review. Published on Aءه 15. Ammann, K. 2004. The impact ...
 • -Appasamy P. P. and P. Nelliyat.2007. Compensating the Loss of ...
 • Boardman, J., and J. Poesen. 200. Soil Erosion in Europe ...
 • Cakmak, I. and C. Engles. 1999. Role of mineral nutrients ...
 • Campbell, C.A., K.E. Bowren, M. Schnitzer, R.P. Zentner and . ...
 • Conklin A. R, and T. Stilwell. 2007. World food production ...
 • -Daily, G., 1997. Natures Services. Island Press, Washington, DC. ...
 • Erisman J. M, Sutton M. A., Galloway J., Klimont Z. ...
 • FAO. 2009 Statistics from _ .faostat.fao .org, updated April 2009. ...
 • FAO. 2010. The state of food insecurity in the world ...
 • Finnish Enviro nment Institute. 2000. Cadmium in fertilizers risks to ...
 • Gachimb _ L. N, de Jager A., van Keulen H., ...
 • International Fertilizer Industry Association (IFA). 1998. The Fertilizer Industry, World ...
 • International Fertilizer Industry Association (IFA). 2009. Fertilizer climate change and ...
 • Jackson _ E., Burger M., and T. R. Cavagnaro. 2008. ...
 • Johnston, A.E. 1997. The values of long-term field experiments in ...
 • Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. ...
 • Ladha JK, Pathak H, Krupnik TJ, Six J, van Kessel ...
 • Lal R., Sobecki T. M., Iivari T. and J. M. ...
 • Lal R. and B. A. Stewart. 2010. Food security and ...
 • Lautenbach, S., Volk M., Gruber B., Dormann C. F., Strauch ...
 • Lin Q. and I. A. Mendelssohn. 1998. The combined efects ...
 • Morgan, R.P.C. 2005. Soil erosion and conservation. Blackwell Science Ltd. ...
 • Mosier A. R., Syers J. K., and J. R. Freney. ...
 • National Research Council (NCR), 2005. Valuing Ecosystem Services: Toward Better ...
 • Owens, P.N., and A.J. Collins. 2006 Soil Erosion and Sediment ...
 • Mozumdera P., and R. P. Berrens. 200. Inorganic fertilizer use ...
 • Palm C. A., Machado P L. O. A., Mahmood T., ...
 • Parsad, R. 1999. Sustainable agriculture and fertilizer use. Current Science, ...
 • P instrup -Anderson P., Pandya-Lorch R. and M. W. Rosegrant. ...
 • Ramert B., Salomonsson L., and P. Mader. 2005. Ecosystem services ...
 • Russell A. E., Laird D. A., and A. P. Mallarino. ...
 • Scientific Staff of the International Plant Nutrition Institute.2010 Crop Fertilization ...
 • Tebbe C. C. and M. Schloter. 2007. Discening the Diversity ...
 • Turmer, R. E., N. N. Rabalais, D. Justic, and Q. ...
 • Wei S., Li Y., Zhou Q., Sirvastava M. Chiu S., ...
 • Zachar D. 1982. Soil erosion. Elsevier. Oxford. ...
 • Zhang W., Ricketts T. H., Kremen C., Carney K., and ...
 • نمایش کامل مراجع