نقش مالکیت مدیریتی بر رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,664

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMCONF01_059

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1399

چکیده مقاله:

محدودیتهای مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری ، میتواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصتهای سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا0 واکنش مناسب شرکتها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی میتواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مالکیت مدیریتی بر رابطه بین محدودیت مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور، از اطلاعات 91 شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1397 (دوره 9 ساله) استفاده شد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی و نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه ی بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

اسماعیل جوادزاده

کارشناس حسابداری، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران

اصغر حسین زاده

کارشناس حسابداری، موسسه آموزش عالی آذرابادگان، ارومیه، ایران