بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,195

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FERTILIZER01_025

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1389

چکیده مقاله:

یکی از بزرگترین چال شهای پیش روی جامعه بشری، در ده ههای اخیر ، مسئله ام نی ت و افزایش تولیدات کشاورزی سلامت غذای جمیعت رو به افزایش دنیا است. بحران جمعیت از یک طرف و استفاده بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی برای رفع نیازهای آنها ازطرف دیگر، سبب حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی ارگانیک گردید. اما همواره این نوع کشاورزی با موانع و مشکلاتی مواجه می باشد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامع ه آمار ی مورد نظر را کشاورزان ارگانی ککار ( 146 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 51 نفر برآورد گردید . در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده که بر ای گردآور ی داده ه ا ی مربوطه از پرسشنامه استفاده شد . روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورز ی دانشگاه تهران مورد تأ یی د قرار گرفت و بر ای پای ایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد، که مقادیر آن بالای 0/7 بود. نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد که مه متر ین مشکلات فراروی کشاورزان، پنج عامل نگرشی، تولیدی، بازار و حمل و نقل، نهاده ای و حمایتی می باشد . همچنین نتایج اولوی تبندی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک گوی ههای بازارهای مناسب برای خری د ای ن محصولات ک م است ، ای ن نوع محصولات بیمه نیستند و استاندارهای مشخص برای تولید این نوع محصولات وجود ندارد را عمده ترین مشکلات نشان داده است.

نویسندگان

آذر هاشمی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

احمد رضوانفر

دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آزادنیا، . (1387). کشاورزی ارگانیک _ مروارید اندیشه قابل دسترس ...
 • اسدی، ع. (384). بهسامانی سازوکار مدیریت تولید و انتقال تکنولوژی ...
 • خالدی، م. (386). نگرش کشاورزان متداول در خصوص موانع و ...
 • تحلیل شرایط اقتصادی تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویا [مقاله کنفرانسی]
 • محمودی، ح ؛ مهدوی دامغانی و لیاقتی. (1387). درآمدی بر ...
 • Blobaum, R. 1983. Barriers to conversion to organic farming practices ...
 • Burton, M. Rigby, D. and T. Young. 2002 Modeling the ...
 • Dabbert, S., A. M. Haring and R. Zanoli. (2004). Organic ...
 • De Buck, A. J., I. v. Rijn, N. G. Roling ...
 • 1. Fairweather, J. R. 1999. Understanding how farmers choose between ...
 • Khaledi, M., Gray, R., Weseen, S., Sawyer, E. 2007. Assessing ...
 • Lockeretz, W. 1991. Information requirements of reduced chemical production methods. ...
 • Lukas, M. & Cahn, M. (2008).Organic agriculture and rural livelihoods ...
 • Midmore, P., S. Padel, H. McCalman, N. H. Lampkin, S. ...
 • Niemeyer, K. and J. Lombard. 2003. Identifying Problems and Potential ...
 • Regouin, E. 2003. :To convert or not to convert to ...
 • Shi-ming, M., Sauerborn, J. 2006. Review of history and recent ...
 • Salazar, Robert C. 2005. Social and institutional opportunities and constrains ...
 • Sterrett, S., G. E. Groover., D. B. Taylor, and K. ...
 • Schneeberger, W. Darnhofer, I. and Michael Eder. 2002. Barriers to ...
 • Padel, S. and N. Lampkin .1994. Conversion to Organic Farming: ...
 • Parra Lopez, C and Calatrava Requena. 2005. Factors related to ...
 • Vogtmann, H., B. Freyer and R. Rantzau .1993 Conversion to ...
 • Wynen, E. 1993. Conversion to organic agriculture: problems and possibilities ...
 • Wynen, E. 2004. Conversion to organic Grain Farming in Australia. ...
 • Waltz. E 1999. Final results of the Third Nationl Organic ...
 • Wernick, S. and W. Lockeretz .1977. Motivations and practices of ...
 • نمایش کامل مراجع