گونه های فعال اکسیژن (ROS) و پاسخ آنتی اکسیدان ها به عنوان جاروبگر ROS در طول تنش محیطی در گیاهان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 13,404

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_014

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

گیاهان در طول چرخه زندگی تحت تنش های محیطی مختلفی قرار می گیرند .گونه های فعال اکسیژن (ROS) نقش مهمی در حفظرشد طبیعی گیاه و بهبود تحمل آنها نسبت به تنش دارند. این مقاله ، تولید و حذف ROS در گیاهان را مورد بحث قرار می دهد. اعضای اصلی خانواده ROS شامل رادیکالهای آزاد مانند OH(0), O(0)-2 و غیر رادیکال هایی مانند (H(2)O(2 و (O(2 هستند. خانواده ROS نقش دوگانه دارند. گونه های فعال اکسیژن به عنوان پیام رسان ثانویه در پدیده های مختلف فیزیولوژیکی مهم عمل می کنند، همچنین تحت شرایط تنش محیطی مانند شوری ، خشکسالی ، سرما ، فلزات سنگین ، تابش اشعه ماوراء بنفش و غیره آسیب های اکسیداتیو را تحمیل می کنند. هنگامی که تعادل بین تولید ROS و حذف ، مختل شود .آسیب های سلولی به صورت تخریب مولکولهای زیستی مانند رنگدانه ها ، پروتئین ها ، لیپیدها ، کربوهیدرات ها و DNA آشکار می شود که در نهایت به مرگ سلولی منجر می شود. گیاهان برای غیرفعال کردن رادیکالهای فعال اکسیژن دارای مکانیسم دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی می باشند. مکانیسمدفاعی آنزیمی مانند سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز (APX)، گلوتاتیون ردوکتاز (GR) و آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی مانند اسید اسکوربیک (AA)، گلوتاتیون (GSH) احیا، α توکوفرول ، کاروتنوئیدها ، ترکیبات فنلی.

نویسندگان

زهرا سالاری

گروه منابع طبیعی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران