بررسی تاثیر حکمرانی پروژه بر موفقیت پروژه: نقش های میانجی مدیریت سود و مدیریت پایدار پروژه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS03_123

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1399

چکیده مقاله:

در جهان امروز که سازمان ها در حال رشد هستند فعالیت های سازمان به سوی پروژه ای بودن سوق یافته است. شرکت ها یا سازمان ها با انجام پروژه های مختلف در تلاش هستند که به ذینفعان خود سود برسانند. هر پروژه نیز از نظر اندازه و اهمیت با دیگر پروژه ها تفاوت دارد و به یک چارچوب خاصی که بتواند تصمیم گیری مدیران سازمان را در هر پروژه به سوی موفقیت هدایت کند نیازمند است. از این رو، پژوهش حاضر به توسعه ی مدل های تاثیر حکمرانی پروژه بر موفقیت پروژه پرداخته است. جامعه ی آماری پژوهش مدیران پروژه و کارفرمایان شهرداری منطقه 4 می باشند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 15 نفر از خبرگان حوزه ی مدیریت پروژه که در شهرداری منطقه 4 مشغول به فعالیت بودند مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 100 نفر از مدیران و کارفرمایان پروژه که در معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری منطقه 4 مشغول به فعالیت بودند توزیع گردید و با استفاده از نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که حکمرانی پروژه بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معنادار دارند. از سوی دیگر نقش های میانجی مدیریت سود و مدیریت پایدار پروژه نقش مثبت و معنادار دارند.

نویسندگان

احمدرضا قاسمی

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

علی یوسف زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

سیدسعید حسینی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران