بررسی تاثیر انواع عملیات حرارتی بر خواص سایشی فولاد DIN 34CrNiMo6

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE20_079

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی های سرد کردن با هواص فشرده، مارتمپر کردن، ماتپر تمپر کردن و آستمپر کردن بر خواص سایشی فولاد DIN 34CrNiMo6 مورد بررسی قرار گرفت. آزمون سایش رفت و برگشتی خشک با نیروی 5 نیوتون و سرعت 0.1m/s برای بررسی رفتار سایشی نمونه های عملیات حرارتی شده مورد استفاده قرار گرفت. برای درک بهتر تاثیر عملیات حرارتی، بررسی ریزساختار با متالوگرافی، آزمون سختی سنجی ویکرز و آزمون ضربه چارپی بر روی نمونه های عملیات حرارتی شده انجام شد. عملیات حرارتی های سرد کردن با هوای فشرده، مارتمپر و ماتمپر تمپر باعث تشکیل ساختار مارتنزیتی با میزان آستنیت باقیمانده متفاوت و تیغه های مارتنزیتی با اشکال متفاوت برای هر نمونه شد که باعث ایجاد سختی، انرژی ضربه، ضریب اصطکاک و خواص سایشی متفاوت در نمونه ها شد. عملیات حرارتی آستمپر باعث تشکیل ساختار بینیتی شد که بیشترین میزان انرژی ضربه را در آزمون ضربه شارپی از خود نشان داد. نمونه آستمپر شده کمترین میزان مقاومت به سایش را در مقایسه با سایر نمونه ها نشان داد.

نویسندگان

آرزو جاری

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

پژمان حاجی پور

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

مرتضی صفری

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

عباس بهرامی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران