اهمیت ایجاد مدیریت واحد مرزی با هدف هماهنگی سازمان ها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 743

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITKAED01_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

دامنه گسترده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف، حمل و نقل را بعنوان یک نیاز اساسی برای انسانمتمدن امروز مطرح کرده است. به عقیده برخی از کارشناسان، دلیل اصلی جهش اقتصادی کشورهای توسعه یافته،اتخاذ روش های صحیح حمل و نقلی بوده و اهمیت این صنعت تا اندازه ای است که اقتصاددانان آن را کالبدتوسعه اقتصادی و حتی ستون فقرات اقتصاد یک جامعه می دانند. بنابراین امروز دیگر باید این را پذیرفت که رشداقتصادی و اجتماعی هماهنگ، مداوم و موزون یک کشور بدون وجود یک شبکه حمل و نقلی مناسب قابل تصور نیست.اهمیت و پیچیدگی صنعت حمل و نقل بویژه حمل و نق ل بین الملل ی و ترانزیت بر کسی پوشیده نیست و با نگاهیاجمالی به فعالیت هایی که در ای ن حوزه صورت گرفته ، می توان دریافت ک ه حجم عظیمی از سرمایه گذاری انجامشده تا تجهیزات، تکنیک ها و تخصص های فراوانی برای انتقال کالا از مراکز تولید به بازارهای مصرف در دوردستترین مناطق بکار گرفته شو د. اما اهمیت صنعت حمل ونقل بین المللی کالا و ترانزیت برای کشوری مانند ایرانبدلیل موقعیت جغرافیایی آن در منطقه و دسترسی به آب های آزاد دوچندان می شود . ایران به مدد این موقعیتویژه که بعنوان شاهراهی حیاتی میان آسیا و اروپا و کریدو رهای شمال جنوب و شرق به غرب قرار گرفته می تواندجدا از درآمدهای ارزی و اشتغال، جایگاه ویژه ای در حوزه سیاست و اقتصاد نیز در جهان پیدا کند. در حال حاضراز 33 کشور محصور در خشکی، 9 کشور در همسایگی کشور ما قرار دارند که نزدیکترین راه دسترسی آنها به آبهای آزاد، ایران است. بنابراین اقتصاد ایران می تواند بابت دریافت حق ترانزیت و گمرکی سالانه میلیاردها دلارسرمایه را جذب کند. اما وجود پاره ای از مشکلا ت و بی تدبیری ها اجازه نداده است که ایران از مزیت های اینموقعیت طلایی بطور کامل بهره مند شود.

نویسندگان

دین محمد فیض محمدی

رئیس کمیته ترانزیت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی