مقایسه تاثیر گوه های صلب یک تکه و دو تکه بر دینامیک بوژی های سه تکه Barber با بهره گیری از نرم افزار Universal Mechanism

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE08_099

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

چکیده مقاله:

امروزه بوژی های سه تکه به طور گسترده در حمل و نقل باری مورد استفاده قرار می گیرند و تحقیقات متنوعی در خصوص پایداری دینامیکی اینبوژی ها انجام شده است. یکی از اجزای بسیار مهم بوژی های باری که نقش مهمی در پایداری دینامیکی آن دارد، گوه ها هستند. در این تحقیق با استفاده از دو نوع گوه پرکاربرد یعنی گوه های یک تکه و گوه های دو تکه در بوژی های سه تکه آمریکایی Barber و با اندازه گیری پارامترهای تاثیرگذار نظیر نسبت Y/Q، سرعت بحرانی و زاویه حمله چرخ و ریل با بهره گیری از نرم افزار Universal Mechanism به مدلسازی این بوژی پرداخته شده است.نتایج حاکی از آن است که گوه های یک تکه سرعت بحرانی بالاتری را ایجاد می کنند و باعث کاهش هانتینگ بوژی می شوند؛ در حالی که گوه های د وتکه به دلیل بالا بودن نسبت Y/Q و همچنین زاویه حمله گوه دوتکه نسبت به یکتکه امکان خروج از خط آن بسیار بالاتر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمحمدرضا موسوی

دانش آموخته کارشناسی ماشین های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

میلاد عزیزنیا

دانش آموخته کارشناسی ماشین های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

امین اوحدی اصفهانی

استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران