دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (MSPI) در منطقه جوانرود کرمانشاه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSC-22-6_006

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1399

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تاثیر همزمان منابع رطوبتی کوتاه مدت و بلند مدت بر رشد درختان بلوط منطقه کرمانشاه با استفاده از شاخص خشکسالی چند متغیره بارش استاندارد (MSPI) (مبتنی بر شاخص بارندگی استاندارد اصلاح شده: SPImod) مورد بررسی قرار گرفت. اساس شاخص مذکور بر تحلیل مولفه های اصلی (PCA) است. نتایج بررسی همبستگی MSPI با پهنای دوایر سالانه درختان در دوره آماری 2008-1968 نشان داد که وضعیت کلی منابع مختلف رطوبتی در ماه های ژانویه قبل از رشد تا ماه سپتامبر دوره رشد بیشترین تاثیر را بر رشد درختان بلوط منطقه دارد و بیشترین همبستگی مربوط به MSPI ماه ژوئیه است. بنابراین بر مبنای رابطه خطی پهنای دوایر سالانه درختان بلوط با MSPI ماه ژوئیه، این شاخص در دوره آماری 2008-1818 بازسازی شد. بر اساس نتایج این تحقیق خشکسالی های این منطقه به طور متوسط 2 ساله بودند اما خشکسالی های شدید تداوم 3 و 4 ساله داشتند.همچنین شدیدترین خشکسالی های دو قرن گذشته به ترتیب در دوره های 1963-1960 ، 1830-1827 و 2001-1999 بوقوع پیوسته است. نتایج این تحقیق تطابق خوبی با گزارشات تاریخی قحطی ها و خشکسالی های ایران و همچنین نتایج محققین از کشورهای همسایه شرقی (چین) و بیشتر کشورهای غربی (ترکیه و مدیترانه) مخصوصا در مورد خشکسالی های شدید داشت. البته بهترین تطابق نتایج این تحقیق مربوط به مطالعات انجام شده در مناطق عبور توده های مدیترانه ای به سمت ایران (جنوب دریای مدیترانه و منطقه خاورمیانه) بود و بنظر می رسد که با داده های بازسازی شده در این تحقیق با اطمینان زیادی می توان آب و هوای گذشته منطقه خاورمیانه را بررسی نمود.

کلیدواژه ها:

بازسازی ، شاخص بارش استاندارد چند متغیره ، حلقه درخت ، کرمانشاه

نویسندگان

مهدی نادی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

کامبیز پورطهماسی

دانشیار دانشگاه تهران

جواد بذرافشان

استادیار دانشگاه تهران

آخیم براونینگ

استاد دانشگاه ارلانگن-نورمبرگ