مطالعه برهمکنش پوشش خوراکی نشاسته سیب زمینی با اسانس آویشن دنایی وکاکوتی کوهی بر خصوصیات شیمیایی و ارگانولپتیک سینه مرغ نگه داری شده در دمای یخچال

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 362

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-74-4_002

تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1399

چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: از آنجایی که استفاده از ترکیبات پلاستیکی در صنعت بسته بندی مواد غذایی موجب مشکلاتی برای محیط زیست می شوند، استفاده از پوشش های خوراکی حاوی ترکیبات نگهدارنده طبیعی مانند اسانس ها علاوه بر خصوصیت زیست تخریب پذیری، بر کنترل ویژگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی نیز موثر است. هدف: در این مطالعه اثر پوشش نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس های کاکوتی کوهی و آویشن دنایی بر تغییرات شیمیایی سینه مرغ نگهداری شده در دمای یخچالی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: شناسایی ترکیبات اسانس های کاکوتی کوهی و آویشن دنایی توسط تزریق نمونه به دستگاه GC/MS  انجام شد. سینه مرغ تازه بوسیله پوشش نشاسته سیب زمینی حاوی غلظت های (0، 5/0 و 1 درصد) از اسانس های آویشن دنایی وکاکوتی کوهی پوشش داده شدند. آزمون های شیمیایی (pH، TVN و TBARS) در روزهای (9،6،3،0 و12) و حسی (رنگ، بافت، بو و طعم) در روزهای ( 3،0 و6) بر روی تیمارهای مختلف در دمای 4 درجه سانتیگراد و آنالیز آماری بوسیله نرم افزار SPSS ویرایش 22 توسط آزمون های آنالیز واریانس (ANOWA ) و آزمون غیر پارامتریک کروسکال والیس انجام شد. نتایج: از بین ترکیبات شناسایی شده اسانس کاکوتی کوهی با استفاده از گاز کرو ماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تیمول (25/34 درصد)، پولگنون (41/14 درصد)، کارواکرول (91/10 درصد)، جرماکرین دی (83/6 درصد)، و در اسانس آویشن دنایی کارواکرول (20/37 درصد)، اکتا دسنوئیک اسید متیل استر (67/21 درصد) و هگزا دکانوییک اسید متیل استر (2/19 درصد) بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. همچنین تیمارهای حاوی پوشش نشاسته سیب زمینی با غلظت های 1 درصد اسانس های آویشن دنایی و کاکوتی کوهی در طول مطالعه نسبت به نمونه های کنترل مقادیر پایین تری از pH، TBARs و ازت فرار کل (TVN) را نشان دادند (05/0P<) بطوریکه روند وابسته به دوزی در اثر افزودن اسانس های آویشن دنایی وکاکوتی کوهی به پوشش مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: پوشش دهی مرغ با نشاسته سیب زمینی بویژه با افزودن مقادیر مختلف اسانس کاکوتی کوهی و اسانس آویشن دنایی اثر بازدارندگی در افزایش عوامل موثردر فساد شیمیایی آن دارد.از طرف دیگر با توجه به نتیجه قابل قبول غلظت ترکیبی 5/0 درصد از هر دو اسانس آویشن دنایی وکاکوتی کوهی به لحاظ خصوصیات ارگانولپتیک در نمونه ها، این میزان می تواند غلظت بهینه در این روش باشد.

نویسندگان

مجتبی رجبیان

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مجتبی بنیادیان

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مریم عباس والی

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

علی خنجری

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahmad, I., Beg, A.Z. (2001). Antimicrobial and phytochemical studies on ...
 • Azlin, S., Cruz-Romero, M., Morris, M., Cumminsc, E., Kerry, J. ...
 • Bazargani, B., Aliakbarlu, J., Tajik, H. (2015). Effect of pomegranate ...
 • Burt, S. (2004). Essential oils: Their antibacterial properties and potential ...
 • Chouliara, E., Karatapanis, A., Savvaidis, I., Kontominas, M. (2007). Combinedeffect ...
 • Egan, H., Kirk, R.S., Sawyer, R. (1981). Pearson s chemical ...
 • Fernández-Pan, I., Carrión-Granda, X., Maté, J. (2014). Antimicrobial efficiency of ...
 • Ghasemi Pirbalouti,A., Hashemi,M., Taherian Ghahf-arokhi,F. (2013). Essential oil and chemical ...
 • Kakaei, S., Shahbazi, Y. (2016). Effect of chitosan-gelatin film incorporated ...
 • Kalemba, D., Kunicka, A. (2003). Antibacterial and Antifungal Properties of ...
 • Kechichian, V., Ditchfield, C., Veiga-Santos, P., Tadini, C. (2010). Natural ...
 • Khanjari, A., Karabagias, I., Kontominas, M. )2013). Combined effect of ...
 • Khorasani, M., Mirzaei, H., Maghsoudlou, Y. (2014). Effects of chitosan- ...
 • Kizil, S., Hasimi, N., Tolan, V., Kilinc, E., Yuksel, U. ...
 • Liu, Z. (2005). Edible films and coatings from starches. Innov ...
 • Luiz Ade, F., Moreira, F., Correa Ede, F., Falcao, D. ...
 • Moghimi, R., Ghaderi, L., Rafati, H., Aliahmadi, A., McClements, D. ...
 • Nickavar, B., Mojab, F., Dolat-Abadi, R. (2005). Analysis of the ...
 • Ojagh, S., Sahari, M., Rezaei, M. (2004). Effect of natural ...
 • Ozturk, S.,Ercisli, S. (2007). Antibacterial activity and chemical constitutions of ...
 • Pavelková, A., Kacániová, M., Horská, E., Rovná, k., Hleba, L., ...
 • Rezaei, M., Pezeshk, S., Hosseini,H., Eskandari,S. (2011). Effect of antioxidant ...
 • Sajjadi, S., Khatamsaz, M. (2003). Composition of the Essential Oil ...
 • Sefidkon, F., Dabiri, M., Mirmostafa, S. (2001). The Essential Oil ...
 • Shahbazi, Y., Shavisi, N. (2016). Interactions of and essential oils ...
 • Shekarforoush, S., Basiri, S., Ebrahimnejad, H., Hosseinzadeh, S. (2015). Effect ...
 • Shen, X., Wu,J., Chen,Y., Zhao, G. (2010). Antimicrobial and physical ...
 • Souza, A., Goto,G., Mainardi, J., Coelho, A.,Tadini, C. (2013). Cassava ...
 • نمایش کامل مراجع