بررسی تطبیقی و گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر (با تاکید بر خشت های درخت سرو، کاج و بید مجنون)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 398

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISLART-8-16_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

منطقه چهارمحال وبختیاری یکی از مناطق برجسته در حوزه هنرهای سنتی و صنایعدستی به خصوص فرش دست بافت است. فرش این منطقه به دلیل داشتن شاخصه هایینظیر طرح، نقش و رنگ مختص خود جایگاهی ویژه در دنیای هنر و صنعت فرش دارد.اکثر مناطق و نواحی این استان به خصوص مناطق سامان و چالشتر علیرغم هم جواریجغرافیایی و مشترکات فرهنگی و اجتماعی در هنر بافندگی، دارای وجوه اشتراک وافتراق و گونه گونی طرح و نقش و عناصر بصری مختص خویش است. یکی از طرح هایمشهور و برجسته منطقه چهارمحال به ویژه مناطق یاد شده، طرح خشتی است. این طرحو نقش مایه های موجود در آن دارای تنوعی است که نتایج و یافته های ناب حاصل ازجست وجوهای میدانی این پژوهش شاخصه مهم آن است.در این مقاله، نمونه هایی از اصیل ترین فرش های خشتی هر دو منطقه براساس قدمتو کیفیت بصری، انتخاب و بررسی شده و جایگاه مفاهیم و نقطه ثقل آن ها احصاء وطبقه بندی شده است تا علاوه بر معرفی وجوه اشتراک و افتراق فرش دو منطقه، سبکمناسب و تعریف شده ای برای احیای نقشه ها و به مرحله تولید رساندن آ نها معرفی شودتا از این طریق بتوان سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. همچنیناین مقاله نقش مایه های شاخص فرش ها را که شامل نقوش اصلی و فرعی و ریز نقش هامی شود، شناسایی و معرفی کرده است. پژوهش حاضر به روش میدانی کتابخانه ای تهیهشده و از نوع تحلیلی توصیفی است.

نویسندگان

افسانه قانی

دانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان

محمد افروغ

دانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان