بررسی تغییرات میزان هسپریدین بافتهای مختلف میوه لیمو (Citrus aurantifolia) در مراحل مختلف رشد و بلوغ میوه

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,370

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_435

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

هسپریدین یکی از ترکیبات پلی فنلی است که اثرات سودمندی شامل اثرات ضد سرطانی دارند میوه های مرکبات غنی از فلاونوئیدها از جمله هسپریدین می باشد که کاربرد زیادی دردرمان بسیاری بیماریها دارد بنابراین هدف از این تحقیق تعیین میزان هسپریدین در بافتهای مختلف میوه های لایم در طول رشد و بلوغ بود ازمایش در قالب طرح نستد برپایه کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. استخراج فلاونوئید هسپریدین با حلال متانول و دی متیل سولفوکسید و اندازه گیری آن ها با دستگاه HPLC صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان هسپریدین 30 روز بعد از مرحله تشکیل میوه به ترتیب 3/23 درصد بود و بعد از آن تا زمان برداشت کاهش یافت بیشترین میزان هسپریدین در پوست میوه تولید شد فلاونوئید هسپریدین در بذر یافت نشد.

نویسندگان

شیوا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زین العابدین بشیری صدر

استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مصطفی قاسمی

عضو هیئت علمی گروه باغبانی