پایش علمی در شهر میاندوآب

5کنفرانس
428سند علمی
2مرکز علمی
45پژوهشگر
شهرداری میاندوآب

شهرداری میاندوآب در رتبه 119 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 4 مقاله برای شهرداری میاندوآب منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری میاندوآب در تهیه و انتشار 4 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر میاندوآب
مراکز علمی شهر میاندوآب